Het bedrijf is actief in sectoren die midscheeps getroffen zijn door de handelsoorlogen en de bijbehorende vertraging van de mondiale industrie. Bovendien is geen beterschap in zicht. In het activiteitenverslag over het derde kwartaal heeft Bekaert het zelfs over verslechterende marktomstandigheden door de aanhoudende onzekerheid. Het management maakt van de gelegenheid gebruik extra te besparen en te herstructureren, maar het resultaat van die inspanningen zal pas zichtbaar zijn als de rust terugkeert op de eindmarkten van het bedrijf.
...