Het Nederlandse investeringsfonds Waterland en het Baltisse van Filip Balcaen grepen het sterke derdekwartaalrapport van Fagron aan om hun resterende participatie van 9,3 miljoen aandelen (12,98% van de aandelen) te verkopen tegen 16,20 euro per aandeel. Waterland en Baltisse waren samen met Marc Coucke in 2016 de grootste investeerders in de dubbele kapitaalverhoging van 220 miljoen euro, die het met schulden beladen Fagron van de financiële ondergang redde. Tot begin juli hielden Waterland en Baltisse 30,2 procent van hun aandeel in Fagron aan, maar in drie stappen is de volledige positie verkocht, telkens tegen 16,2 euro per aandeel. Opvallend is dat Marc Coucke zijn positie de voorbije maanden nog licht heeft uitgebreid, tot 14,96 procent. Daarmee is hij veruit de g...