Apple heeft er zoals verwacht een recordkwartaal op zitten. Toch is lang niet alles rozengeur en maneschijn. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2016-2017 (periode oktober-december), klom de omzet met 3,3 procent op jaarbasis naar 78,4 miljard dollar. Het laatste kwartaal van het kalenderjaar, met daarin de eindejaarperiode, is traditioneel het meest lucratieve kwartaal voor Apple. Ter illustratie: de omzetprognose voor het lopende kwartaal ligt met 51,5 tot 53,5 miljard dollar een stuk lager.
...