Kinross Gold beschikt over mijnen in Noord- en Zuid-Amerika (56% van de omzet), West-Afrika (23%) en Rusland (21%). De groep verwachtte voor 2020 een kleine productiedaling (-4%) naar 2,4 miljoen troy ounce en productiekosten van 970 dollar per troy ounce. Na het eerste kwartaal lag Kinross op schema, maar door de onzekerheid wegens de coronamaatregelen heeft het management de prognoses ingetrokken. Nationale overheden kunnen de mijnen tijdelijk sluiten. Tot nog toe is Kinross de dans grotendeels ontsprongen, maar in Brazilië en Chili blijft het risico hoog.
...

Kinross Gold beschikt over mijnen in Noord- en Zuid-Amerika (56% van de omzet), West-Afrika (23%) en Rusland (21%). De groep verwachtte voor 2020 een kleine productiedaling (-4%) naar 2,4 miljoen troy ounce en productiekosten van 970 dollar per troy ounce. Na het eerste kwartaal lag Kinross op schema, maar door de onzekerheid wegens de coronamaatregelen heeft het management de prognoses ingetrokken. Nationale overheden kunnen de mijnen tijdelijk sluiten. Tot nog toe is Kinross de dans grotendeels ontsprongen, maar in Brazilië en Chili blijft het risico hoog. De cijfers van het eerste kwartaal lagen in lijn met de verwachtingen. De mijnen van de groep produceerden samen 567.000 troy ounce goud of 6 procent minder dan een jaar eerder. Dat was het gevolg van een lagere output bij Paracatu (Brazilië), Chirano (Mauritanië) en Kupol (Rusland) en het einde van de commerciële productie bij Maricunga (Chili). Een recordkwartaal bij Tasiast en een hogere output bij Fort Knox konden dat niet compenseren. De gemiddelde ontvangen goudprijs (1581 dollar per troy ounce) lag wel 21 procent hoger dan een jaar eerder. De brutomarge ging er met 33 procent op vooruit. In het lopende kwartaal lag de gemiddelde goudprijs nog ruim 100 dollar hoger. Kinross realiseerde een nettowinst van 122,7 miljoen dollar of bijna dubbel zoveel als een jaar eerder. Een groot deel van de productie komt uit Tier 2-regio's waar het geopolitieke en sociale risico hoger ligt dan in Tier 1-locaties als Canada, de Verenigde Staten en Australië. Een Tier 2-locatie is Mauritanië, met de Tasiast-mijn. De eerste fase van de uitbreiding is afgerond, waardoor dagelijks 16.100 ton ertsen worden verwerkt. Dat moet tegen eind dit jaar oplopen naar 21.000 ton, en in 2023 tot 24.000 ton. Vorig jaar leverde Tasiast 391.000 troy ounce goud op. Dat moet tegen 2023 oplopen naar 563.000 tegen lage productiekosten van 560 dollar per troy ounce. Er is in de regio nog veel exploratiepotentieel (Tasiast Sud) dat Kinross veiligstelde met een akkoord met de overheid van Mauritanië dat voorziet in een exploitatielicentie met een looptijd van dertig jaar. Tegelijk werd een belastingdispuut in der minne geregeld. De overheid krijgt in ruil een belang van 15 procent en heeft het recht om 10 procent te verwerven na de afronding van een haalbaarheidsstudie. De levensduur van Paracatu werd met een kwart verlengd. De mijn zal de komende twaalf jaar gemiddeld 540.000 troy ounce per jaar opleveren. In Rusland anticipeerde Kinross met de aankoop van het Chulbatkan-project op een lagere productie bij Kupol. De exploratieresultaten zijn veelbelovend. Het Gilmore-project bij Fort Knox moet de levensduur met een vijfde verlengen. In Chili staan twee haalbaarheidsstudies gepland met het oog op de herstart van de Lobo Marte- en La Coipa-mijnen. Kinross sloot het eerste kwartaal af met 1,13 miljard dollar in cash. De liquiditeitspositie bedraagt 1,9 miljard dollar. De schuld bedraagt 2,5 miljard dollar en daarvan moet in september volgend jaar 500 miljoen dollar worden afgelost. De nettoschuld van 1,3 miljard dollar komt overeen met 0,9 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda).ConclusieDe goudproductie zal de komende jaren stabiel blijven, maar de nieuwe projecten zullen de kosten doen dalen. Tegelijk beschikt Kinross Gold over een goed gevulde pijplijn met nieuwe projecten. De nieuwe overeenkomst met de autoriteiten in Mauritanië is belangrijk. Kinross heeft een beheersbare schuld en is tegen 1,6 keer de boekwaarde en 5,6 keer de ebitda goedkoper dan het sectorgemiddelde.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,7 dollarTicker: KGC USISIN-code: CA4969024047Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 8,5 miljard dollarK/w 2019: 19Verwachte k/w 2020: 11Koersverschil 12 maanden: +69%Koersverschil sinds jaarbegin: +41%Dividendrendement: -