Goudmijnen zijn er in verschillende maten en gewichten. Boven aan de piramide staat een kleine groep majors met een output van meer dan 1 miljoen troy ounce per jaar. De voorbije jaren is hun focus verschoven van volumegroei naar het op peil houden van de reserves.
...