De goudprijs noteert sinds begin 2020 ruim een kwart hoger, terwijl zilver bijna 40 procent bij liet schrijven. Dit is een gunstige omgeving voor edelmetaalproducenten en streamingbedrijven zoals Wheaton Precious Metals (WPM). Alleen is 2020 een speciaal jaar, omdat door corona veel mijnen een tijdlang op non-actief stonden. Daardoor werd het productiepotentieel niet ten volle benut, terwijl veel vaste kosten bleven doorlopen.
...

De goudprijs noteert sinds begin 2020 ruim een kwart hoger, terwijl zilver bijna 40 procent bij liet schrijven. Dit is een gunstige omgeving voor edelmetaalproducenten en streamingbedrijven zoals Wheaton Precious Metals (WPM). Alleen is 2020 een speciaal jaar, omdat door corona veel mijnen een tijdlang op non-actief stonden. Daardoor werd het productiepotentieel niet ten volle benut, terwijl veel vaste kosten bleven doorlopen.WPM heeft afnameovereenkomsten voor 20 operationele projecten en is betrokken in 9 ontwikkelingsprojecten. Aanvankelijk was de productiedoelstelling voor dit jaar 690.000 tot 720.000 troy ounce goudequivalent (goud en zilver gecombineerd). Het middelpunt van die vork zou in lijn liggen met het cijfer van vorig jaar (707.000 troy ounce). Maar corona gooide roet in het eten. De nieuwe prognose gaat uit van 655.000 tot 685.000 troy ounce goudequivalent, samengesteld uit 21,5 tot 22,5 miljoen troy ounce zilver en 365.000 tot 385.000 troy ounce goud. Het middelpunt van de nieuwe vork impliceert dus een achteruitgang met iets meer dan 5 procent op jaarbasis. De prognose voor palladium (overeenkomst met Stillwater) bleef ongewijzigd op 23.000 tot 24.500 troy ounce. Maar uitgesteld is niet verloren. Het goud en zilver dat tijdens de coronapauze in de grond bleef zitten, wordt er later wel uitgehaald. WPM houdt de gemiddelde productieprognose voor de periode 2020 tot 2024 ongewijzigd op 750.000 troy ounce goudequivalent. Goud zal naar schatting voor iets meer dan de helft van de omzet instaan (53%), gevolgd door zilver (40%), palladium (5%) en kobalt (2%). In het tweede kwartaal was de corona-impact het grootst, waarbij de mijnen in Zuid-Amerika het zwaarst werden getroffen. Intussen zitten de meeste mijnen opnieuw op kruissnelheid. De groepsproductie daalde met 16 procent op jaarbasis naar 140.000 troy ounce goudequivalent. De achteruitgang was het grootst bij zilver (-24%) en lag iets lager bij goud (-12%). Toch klom de groepsomzet met bijna een derde naar 248 miljoen dollar. Dat komt omdat WPM een deel van het goud en zilver in voorraad verkocht, waardoor de verkoopvolumes ondanks de lagere output met 6 procent toenamen tot 156.200 troy ounce goudequivalent. De rest van de omzetstijging was toe te schrijven aan de hogere prijzen. WPM verdiende netto 106 miljoen dollar in het tweede kwartaal, tegenover een verlies van 125 miljoen dollar een jaar eerder door een afschrijving op de Voisey Bay-mijn. Ook de aangepaste nettowinst lag met 97 miljoen dollar flink hoger dan een jaar eerder (toen 42 miljoen). Door positieve kasstromen daalde de nettoschuld naar 509 miljoen dollar. Het is de bedoeling die volledig af te bouwen, maar WPM hoeft daarom geen investeringskansen te laten voorbijgaan, want de groep heeft een kredietlijn van 2 miljard dollar ter beschikking. Onder meer de Salobo-mijn van Vale wordt uitgebreid, waardoor WPM op termijn meer goud kan verkopen. Het dividendbeleid is 30 procent van de gemiddelde operationele kasstroom van de vier vorige kwartalen uit te keren, met een minimum van 10 dollarcent per kwartaal. In het vierde kwartaal krijgt WPM er een beursnotering op de London Stock Exchange bij, boven op de noteringen in New York en Toronto.Het bedrijfsmodel van WPM met lage productiekosten garandeert hoge kasstromen en vooral een hoge winsthefboom bij oplopende edelmetaalprijzen. De optisch hoge waardering moet dus worden genuanceerd. WPM zit op schema om zijn schuld tegen eind volgend jaar volledig af te bouwen, waardoor ook opnieuw externe groei mogelijk wordt. We promoveren WPM dan ook tot een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 47,23 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 21,2 miljard dollarK/w 2020: 45Verwachte k/w 2021: 32Koersverschil 12 maanden: +76%Koersverschil sinds jaarbegin: +59%Dividendrendement: 0,9%