De operationele prestaties van het streamingbedrijf lagen in het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen. De prestaties van de mijnen waarmee Wheaton Precious Metals (WPM) een afnameovereenkomst heeft hielden elkaar in evenwicht. De zilverproductie klom met 12 procent op jaarbasis naar 7,4 miljoen troy ounce, terwijl de output van goud met 79.700 troy ounce 5 procent lager uitkwam. De brutomarge per troy ounce verkocht goud steeg wel met 14 procent naar 931 dollar. Bij zilver was er een achteruitgang met 5 procent op jaarbasis naar 12,24 dollar. Dat leverde een aangepaste nettowinst van 69,9 miljoen dollar of 16 dollarcent per aandeel op. Dat cijfer lag iets boven de consensusverwachting van 15 dollarcent.
...

De operationele prestaties van het streamingbedrijf lagen in het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen. De prestaties van de mijnen waarmee Wheaton Precious Metals (WPM) een afnameovereenkomst heeft hielden elkaar in evenwicht. De zilverproductie klom met 12 procent op jaarbasis naar 7,4 miljoen troy ounce, terwijl de output van goud met 79.700 troy ounce 5 procent lager uitkwam. De brutomarge per troy ounce verkocht goud steeg wel met 14 procent naar 931 dollar. Bij zilver was er een achteruitgang met 5 procent op jaarbasis naar 12,24 dollar. Dat leverde een aangepaste nettowinst van 69,9 miljoen dollar of 16 dollarcent per aandeel op. Dat cijfer lag iets boven de consensusverwachting van 15 dollarcent. Heel belangrijk voor WPM is dat het probleem met San Dimas in Mexico eindelijk is opgelost. De mijn was al geruime tijd een zorgenkind nadat uitbater Primero Mining in financiële moeilijkheden kwam, wat tot sociale onrust en productieonderbrekingen leidde. Primero verkocht San Dimas eerder dit jaar aan First Majestic. Dat betekende dat de bestaande afnameovereenkomst voor zilver kwam te vervallen. Die werd vervangen door een nieuwe overeenkomst die de komende vijf jaar 40.000 tot 50.000 troy ounce goud per jaar zal opleveren. WPM krijgt ook 20,9 miljoen aandelen van First Majestic. Met de nieuwe streamingovereenkomst voor goud zal WPM vanaf het lopende kwartaal voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf meer inkomsten halen uit goud dan uit zilver.Er staan ook nog andere uitbreidingen gepland. Zo is het Pyrite Leach-project bij Peñasquito voor 86 procent afgerond. De uitbreiding moet gedurende de levensduur van de mijn 1 miljoen troy ounce goud en 44 miljoen troy ounce zilver opleveren. Ook de Constancia-mijn wordt door uitbater Hudbay Minerals uitgebreid. Het Pampachanca-project liep wat vertraging op, maar zal tegen eind 2019 operationeel zijn. De productieprognose voor 2018 blijft ongewijzigd op 22,5 miljoen troy ounce zilver en 355.000 troy ounce goud. WPM verwacht dat die cijfers door de geplande uitbreidingen in de periode van 2018 tot 2023 zullen oplopen naar gemiddeld 25 miljoen troy ounce zilver en 370.000 troy ounce goud. Dat is zonder eventuele nieuwe afnameovereenkomsten gerekend die in die periode kunnen worden afgesloten. WPM sloot het eerste kwartaal af met 115,6 miljoen dollar in liquiditeiten en een uitstaande schuld van 663 miljoen dollar. De nettoschuld bedraagt bijgevolg 547,4 miljoen dollar tegenover nog 671,5 miljoen dollar eind december. In verhouding tot het eigen vermogen bedraagt de schuldgraad slechts 12,7 procent. De groep genereerde een operationele kasstroom van 125,3 miljoen dollar en dat cijfer zal de komende kwartalen op hetzelfde niveau uitkomen. Zonder overnames _ die worden niet verwacht _ zou de schuld tegen eind 2019 daardoor volledig moeten zijn afgebouwd.De bankgarantie van 191,7 miljoen Canadese dollar verbonden aan het lopende conflict met de Canadese belastingautoriteiten werd niet bij de schuld geteld. Dat is de helft van wat WPM in het slechtste geval zou moeten betalen. Het bedrijf stuurt aan op een minnelijke schikking. Indien er geen overeenkomst wordt bereikt, komt het in september 2019 tot een proces.Wheaton Precious Metals kan op een goede jaarstart terugblikken en de vooruitzichten ogen goed nu een belangrijke streamingovereenkomst is vernieuwd. WPM is volgend jaar schuldenvrij en het aandeel noteert tegen 1,9 keer de boekwaarde ook goedkoper dan de meeste sectorgenoten. Nog altijd koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 21,67 dollarTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 9,6 miljard dollarK/w 2017: 150Verwachte k/w 2018: 34Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: -1,5%Dividendrendement: 1,6%