De operationele prestaties van het streamingbedrijf lagen in het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen. De prestaties van de mijnen waarmee Wheaton Precious Metals (WPM) een afnameovereenkomst heeft hielden elkaar in evenwicht. De zilverproductie klom met 12 procent op jaarbasis naar 7,4 miljoen troy ounce, terwijl de output van goud met 79.700 troy ounce 5 procent lager uitkwam. De brutomarge per troy ounce verkocht goud steeg wel met 14 procent naar 931 dollar. Bij zilver was er een achteruitgang met 5 procent op jaarbasis naar 12,24 dollar. Dat leverde een aangepaste nettowinst van 69,9 miljoen dollar of 16 dollarcent per aandeel op. Dat cijfer lag iets boven de consensusverwachting van 15 dollarcent.
...