Goud en zilver voelen ook het negatieve sentiment op de financiële markten en de gerelateerde aandelen gaan mee onderuit. Beleggers hadden daardoor weinig aandacht voor het kwartaalrapport van Wheaton Precious Metals (WPM), dat nochtans positieve elementen bevatte.
...

Goud en zilver voelen ook het negatieve sentiment op de financiële markten en de gerelateerde aandelen gaan mee onderuit. Beleggers hadden daardoor weinig aandacht voor het kwartaalrapport van Wheaton Precious Metals (WPM), dat nochtans positieve elementen bevatte. WPM had eind 2021 afnameovereenkomsten met 23 operationele mijnen en heeft dertien ontwikkelingsprojecten lopen. De inkomsten uit goud hadden in het eerste kwartaal een aandeel van 47,4 procent in de groepsomzet. Zilver volgde met 43,7 procent, de rest komt van van palladium en kobalt. Tussen januari en maart bedroeg de productie 171.400 troy ounce goudequivalent, 10 procent minder dan een jaar eerder. Dat cijfer was samengesteld uit 79.000 troy ounce goud (+0,7%), 6,2 miljoen troy ounce zilver (-8,3%), 4.500 troy ounce palladium en 234 miljoen pond kobalt. Daarvan werd 166.000 troy once goudequivalent verkocht, 3,6 procent minder dan vorig jaar. Dat leverde een omzet van 307,2 miljoen dollar op of 5,2 procent minder dan een jaar eerder.De aangepaste nettowinst bedroeg 158 miljoen dollar of 35 dollarcent per aandeel. Beide cijfers lagen in lijn met de verwachtingen. WPM bevestigde het productiecijfer van 700.000 tot 760.000 troy ounce goudequivalent voor het lopende boekjaar. De Salobo-kopermijn in Brazilië, die door Vale wordt uitgebaat, leverde vorig kwartaal 4 procent minder goud op. Overvloedige regenval zorgde er voor een aardverschuiving. Antamina had te kampen met lagere grades en bij Sudbury bleef een deel van de mijn een tijdlang gesloten door een geblokkeerde mijnschacht. Beter nieuws kwam er van Constantia, waar de grades toenamen en er meer ertsen werden verwerkt.Tussen 2023 en 2026 mikt WPM op een gemiddelde output van 850.000 troy ounce goudequivalent, oplopend naar gemiddeld 910.000 tegen 2031. WPM verwacht dat het aandeel van goud in de groepsomzet geleidelijk zal toenemen naar 53 procent en dat van zilver zal dalen naar 38 procent. WPM sloot nieuwe streamingovereenkomsten af. Het gaat onder meer om het Goose-project (goud) in de Canadese provincie Nunavut, uitgebaat door Sabina Gold&Silver, en Curipamba (goud en zilver) in Ecuador, uitgebaat door Adventus Mining. De overeenkomst met Aris Gold werd gewijzigd. WPM heeft voortaan recht op 10,5 procent van de goudopbrengst en de volledige zilveropbrengst van het Marmato-project. Dat was voorheen 6,5 procent. De investering werd opgetrokken van 110 naar 175 miljoen dollar. Het Marathon-project in Ontario zal naast goud ook platina opleveren. WPM is schuldenvrij en had op het einde van het eerste kwartaal 376,2 miljoen dollar in kas. De beschikbare liquiditeit wordt aangevuld met een kredietlijn van 2 miljard dollar. In het kader van een aandelenprogramma heeft WPM het recht om tot 300 miljoen dollar nieuwe aandelen uit te geven. WPM beschikt nog over een aantal participaties in andere mijnbedrijven met een totale waarde van meer dan 90 miljoen dollar. WPM realiseerde een operationele kasstroom van 210,5 miljoen dollar. Het kwartaaldividend bedraagt 30 procent van de gemiddelde operationele kasstroom per aandeel van de vier voorgaande kwartalen met vanaf dit jaar een minimum van 15 dollarcent.ConclusieDe edelmetaalaandelen blijven niet gespaard van de uitverkoop op de beurzen. Nochtans viel er weinig negatiefs te vertellen over de prestatie van WPM in het voorbije kwartaal. We blijven fan van het streamingbedrijfsmodel. De prognoses bleven gehandhaafd. WPM beschikt over een goed gevulde pijplijn en is financieel gezond. De terugval biedt een kans om te kopen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 42,79 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 20 miljard dollarK/w 2021: 33Verwachte k/w 2022: 29Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 1,6%