Sioen Industries is de wereldleider in het geïntegreerd coaten van synthetische weefsels. Het gaat om het bedekken van een drager met een beschermlaag, met de klemtoon op hoogwaardige technische beschermkledij. Een belangrijke afnemer is de vrachtwagensector, voor dekzeilen. Het unieke aan Sioen is dat het de enige volledige geïntegreerde speler in de sector is. Tot de basis van de Sioen-strategie behoort het inzetten op innovatie en een modern productieapparaat. Het management geeft aan dat die continue investeringen in innovatie ook voor omzetgroei hebben gezorgd bij de nieuwe technische toepassingen.
...