Het gemiddelde aandeel in de Europese Unie (EU) in 2016 bedroeg 10,1 procent, met weliswaar grote landelijke verschillen (van ruim 40% in Denemarken tot niks in Slovenië, Slowakije en Malta). Ons land zit zeker niet vooraan in het peloton. Maar op het gebied van investeringen was vorig jaar een Europees recordjaar. Er is liefst 27,5 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe windmolenparken op land en op zee. Gedreven natuurlijk door de druk van de klimaatopwarming en de drang naar 'schonere' energie. Bijna 90 procent van alle nieuwe energiebronnen in de EU vorig jaar waren duurzaam. Europa toont daarmee zijn ambitie almaar meer op duurzame energie in te zetten. Van die nieuwe en hernieuwbare bronnen is windenergie met 51 procent veruit de koploper. Elders in de wereld is men nog niet zover. Volgens een recent rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bedraagt het aandeel van windenergie in de wereldwijde elektriciteitsvoorziening 4,8 procent.
...