De verwachting dat de winst dit jaar nog eens met 10 procent zou aandikken, na de stijging met 14 procent in 2016, kon het aandeel D'Ieteren geen nieuw elan geven. De nieuwe winststijging wordt immers geflatteerd door de nieuwe aanwinst Moleskine, die voor het eerst een volledig jaar zal bijdragen aan de winst. Zonder die extra bijdrage blijft de courante nettowinst (een begrip dat door D'Ieteren vanaf dit jaar wordt omgedoopt tot 'aangepast resultaat') nagenoeg onveranderd dit jaar, wat op weinig applaus kon rekenen van de beleggers. Maar die winst van Moleskine is er wel, en de winst per aandeel zal normaal met 10 procent per aandeel stijgen dankzij die overname waarop dezelfde beleggers zo lang gewacht hebben.
...