262,7 NOK - 2C
...

262,7 NOK - 2CEuropa's grootste meststoffenproducent en de grootste beursgenoteerde speler in de wereld in stikstofhoudende (element N) meststoffen is ook en vooral bekend als specialist in samengestelde meststoffen (NPK). Het bedrijf met het Vikingschip in het logo was de jongste jaren een toonbeeld van stabiliteit inzake resultaten. Maar de tendens in de jongste 6 à 7 kwartalen van de winst per aandeel is toch duidelijk dalend. Dat heeft niks te maken met een slabakkende omzet, maar wel met een dalende winstgevendheid. Er is, met andere woorden, sprake van margedruk. Na het miserabele jaar 2009 (amper 8,82 Noorse kroon of NOK per aandeel) haalde het Noorse meststoffenbedrijf reeds in 2010 opnieuw een nettoresultaat van 20,69 NOK per aandeel. Die gunstige tendens werd in 2011 doorgetrokken met 34,94 NOK per aandeel. Maar dat is duidelijk de piek in rendabiliteit voor enige tijd. Vorig jaar lag de klemtoon op de volumegroei en stonden de marges onder druk. De omzet kende een toename van 80,3 naar 84,5 miljard NOK of + 5,2%. De winst per aandeel stagneerde echter (+1,5%) op 35,52 NOK. Halfweg vorig jaar stonden we nog 13% hoger (van 16,98 naar 19,19 NOK per aandeel). Intussen werden ook al de resultaten voor het eerste en tweede trimester van dit jaar vrijgegeven. De omzet kwam respectievelijk uit op 20,69 en 23,19 miljard NOK. Na een daling van 2,9% in het eerste trimester was weer sprake van een toename met liefst 8,3% in het tweede kwartaal. Hiermee werd ook de analistenconsensus ruim geklopt. Dat betekent dat we met 43,9 miljard NOK semestriële omzet 2013 ook 2,8% hoger zitten dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar (42,7 miljard NOK). Maar tot daar het goede nieuws. De bedrijfskasstroom zonder eenmalige elementen (rebitda) kwam uit op 3,99 miljard NOK, in lijn met het cijfer voor het eerste kwartaal (4,09 miljard NOK), maar wel een pak minder dan in de tweede kwartaal van vorig jaar (-19,7%). Na het eerste semester geeft dat een ebitda van 8,12 miljard NOK, tegenover nog 9,28 miljard NOK in de periode januari-juni van vorig jaar of een achteruitgang met 12,5%. De nettowinst per aandeel in het tweede trimester zakte fors van 9,82 NOK naar 6,68 NOK per aandeel (-32%). Halen we er echter de eenmalige elementen en de wisselkoersschommelingen uit, dan komen we uit op 7,76 NOK per aandeel, tegenover 10,14 NOK per aandeel voor het tweede trimester '12. Dan zitten we nog op -23,5%. Halfweg zitten we zonder uitzonderlijke elementen op een winst per aandeel van 16,49 NOK of een terugval met 13,7%. Een gevolg van tegenvallende prijzen, waarbij enkel de samengestelde meststoffen (NPK) de schade winsten te beperken aan de ene kant en hogere kosten aan de andere kant. Een van de grootste pijnpunten blijft de energiekost in Europa. De meststoffenindustrie is een erg energie-intensieve industrie. De gemiddelde Europese gasprijs lag 2,5 keer zo hoog als de Amerikaanse in het tweede kwartaal en ook nog 13% hoger dan in het tweede trimester van vorig jaar. De gemiddelde energiekost (olie&gas) lag in het tweede kwartaal circa 10% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.De Noorse meststoffenproducent kon niet echt overtuigen met de kwartaalresultaten. De koers is de jongste maand wel weggekomen van de bodem rond 240 NOK, maar in februari noteerden we nog rond 300 NOK en daar zien we de koers niet meteen naar terugkeren. Want de winstverwachting staat onder druk. Een aantal maanden geleden werd nog gemikt op 37 NOK per aandeel voor 2013, maar intussen zitten we aan een geschatte winst van 29 NOK per aandeel. Tegen 9 keer die verwachte winst en een verhouding van ondernemingswaarde (ev) tot bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,5 is het aandeel natuurlijk verre van duur. Vandaar dat we de rating 2C kunnen handhaven. Maar omwille van het energievoordeel verkiezen we in de sector toch duidelijk het Amerikaanse CF Industries. Eerste positie