3,87 USD - 3C
...

3,87 USD - 3CNa weken onderhandelen werd op 27 juli uiteindelijk toch een akkoord uitgewerkt tussen de Europese commissie en China omtrent de vermeende dumpingpraktijken van Chinese producenten van zonnepanelen op de Europese markt. Als drukkingsmiddel op de onderhandelingen had Europa op 6 juni een voorlopige importtaks van 11,5% ingevoerd. Zonder akkoord tegen 5 augustus zou de taks, afhankelijk van de producent, worden opgetrokken naar 37,3% tot 67,9%. Voor het Chinese Yingli Green Energy Holding (ticker YGE op de beurs van New York) zou de taks 37,3% bedragen. Zover is het dus niet gekomen. Europees commissaris van handel Karel De Gucht was tevreden met het bereikte akkoord en drukte de hoop uit dat de deal voldoende zuurstof geeft aan de Europese producenten. Het akkoord stipuleert enerzijds een minimumprijs voor de Chinese panelen van 0,56 EUR (0,74 USD) per watt, en anderzijds een importplafond uit China van 7 gigawatt (GW) op jaarbasis. EU ProSun, de groepering van Europese producenten die de klacht tegen de Chinese dumpingpraktijken indiende, is echter allerminst tevreden met het bereikte akkoord en spande intussen al een rechtszaak aan om het akkoord juridisch aan te vechten. Voor Yingli valt in elk geval een stuk juridische onzekerheid weg en dat betekent hogere verkoopprijzen in Europa. De afgelopen kwartalen verkocht Yingli in Europa aan een gemiddelde verkoopprijs van 0,62 USD per watt, maar begin 2012 zaten we nog in de buurt van 1 USD per watt. De productieprijs bedraagt momenteel 0,60 USD per watt. Zaligmakend is het akkoord voor Yingli dus zeker niet, maar het zal wel helpen om de marges in de tweede helft van het jaar te verbeteren. Tot nog toe was Europa veruit de belangrijkste afzetmarkt voor Yingli. In 2012 tekende Europa voor 1,4 van het in totaal 2,3 GW verscheept volume. Het bedrijf beseft dat het zich verder geografisch moet diversifiëren en maakt daarvan werk. Zo wordt volop ingezet op Japan, dat in de nasleep van de nucleaire ramp in Fukushima de zonne-energiesector ondersteunt. Verder richt Yingli zijn pijlen op groeimarkten als Amerika, Zuid-Afrika, Maleisië en uiteraard thuisland China, dat tegen 2020 de mijlpaal van 20 GW geïnstalleerd vermogen wil bereiken. In het eerste kwartaal van 2013 kon Yingli alvast nog eens uitpakken met een positieve brutomarge van 4,1% (17,8 miljoen USD) dankzij een licht gestegen gemiddelde verkoopprijs. De spotprijs voor zonnemodulen is in het tweede kwartaal verder hersteld, maar staat de jongste weken opnieuw onder druk. Toch lijkt de bodem gezet. Onder meer dankzij 9,6%-hogere interestlasten (35,7 miljoen USD) dan in het eerste kwartaal van 2012 kleurde het nettoresultaat van Yingli opnieuw voor 98,5 miljoen USD (0,63 USD per aandeel) rood. Het management bevestigde de ambitieuze doelstelling van een verscheept volume voor 2013 van 3,2 tot 3,3 GW, een stijging van ongeveer 40% tegenover 2012. Yingli kon de afgelopen maanden herhaaldelijk uitpakken met goed nieuws over externe kwaliteitstesten die de hoge kwaliteit van de Yingli Solar-panelen bevestigen. Zo was er een test waarin hun panelen het best bestand bleken tegen extreme weersomstandigheden in woestijnen. Verder beschikt Yingli nu ook over het 'Underwriters Laboratories (UL)'-label, waaraan veel belang wordt gehecht in de VS. Goed om het marktaandeel op te krikken.Een verdere escalatie in de handelsrelaties met China werd dus vermeden, hoewel voor de Europese producenten van zonnepanelen het kalf wellicht al is verdronken. De overcapaciteit in de sector blijft groot en dat maakt het pad naar winstgevendheid voor een met schulden beladen Yingli extra lastig. De koers van Yingli reageerde nauwelijks op het akkoord, maar die heeft er de voorbije maanden dan ook een geweldige klim opzitten en noteert nu boven de boekwaarde van 3,7 USD per aandeel. We houden het advies in afwachting van de tweede kwartaalcijfers (29/8) op 'houden' (rating 3C).Houden