5,07 USD - 4C
...

5,07 USD - 4C Het aandeel van het Chinese Yingli Green Energy Holding (ticker YGE op de beurs van New York; ISIN-code US98584B1035), de grootste, verticaal geïntegreerde producent van zonnemodules en -panelen ter wereld, blijft uitermate volatiel evolueren. Na een verschroeiende stijging tussen begin april en midden oktober, van afgerond 2 USD naar 8 USD per aandeel of +400%, verlaagden we de rating naar 'afbouwen'. Dat bleek niets te vroeg, want de derdekwartaalcijfers overtuigden onvoldoende om de koersrally verder te ondersteunen. Yingli realiseerde in het derde kwartaal een omzet van 3,65 miljard Chinese renminbi (RMB), een stijging met 42% tegenover de omzet van 2,24 miljard RMB in het derde kwartaal van 2012 en met 8% tegenover de 3,38 miljard RMB in het tweede kwartaal. Die stijging mag grotendeels op rekening van een groter verscheept volume aan zonnemodules (+5,1%) worden geschreven, want de gemiddelde verkoopprijzen bleven stabiel. Opvallend is dat Yingli erin slaagt de verkoop buiten Europa sterk te doen toenemen en daardoor op schema zit om de ambitieuze doelstelling van 3,2 à 3,3 gigawatt (GW) aan verscheept volume in 2013 te realiseren. In 2012 tekende Europa nog voor 1,4 van het in totaal 2,3 GW aan verscheept volume. Maar het Europees-Chinese antidumpingakkoord van deze zomer limiteert Yingli's afzet in Europa in die mate - in 2014 naar schatting nog 0,6 GW volume - dat het Chinese bedrijf versneld inzet op andere regio's om de groei te blijven aanzwengelen. Thuisland China, onder impuls van het 'Golden Sun'-programma, neemt een steeds groter deel van de afname voor zijn rekening. In het tweede kwartaal stond China in voor 28% van het verscheepte volume, in het derde kwartaal zelfs voor 38%. Yingli verwacht dat dit percentage in het vierde kwartaal stijgt naar 47%. In 2014 wordt gerekend op 33 à 35%. Ook in Noord-Amerika krijgt Yingli steeds meer voet aan de grond. Het verkreeg er eerder dit jaar het 'Underwriters Laboratories (UL)'-label, een belangrijk kwaliteitslabel. In 2014 verwacht Yingli 25% van het volume in de VS te realiseren. Ten slotte is er ook een mooie groei in Japan, dat de zonne-energiesector ondersteunt in de nasleep van de nucleaire ramp in Fukushima. Yingli realiseert er (voorlopig?) hogere verkoopprijzen dan in andere regio's en Japan stond in voor 6% van het volume in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal verwacht Yingli 8% van het volume in Japan te realiseren, en volgend jaar zal dat percentage oplopen tot 12 à 14%. De stijging van de brutowinstmarge zet intussen door, met een winstmarge van 13,7% in het derde kwartaal. Dat was beter dan de aangegeven vork van 11 à 13%. In het eerste en het tweede kwartaal bedroeg de brutowinstmarge respectievelijk 4,1 en 11,8%. Voor het laatste kwartaal verwacht Yingli een brutowinstmarge van 14 à 16%. De ontgoocheling in het kwartaalrapport situeerde zich vooral in de evolutie van de andere kosten. Gestegen operationele kosten, weliswaar stabiel op 15,6% van de omzet, en vooral hoge interestlasten (268 miljoen RMB, +19% versus vorig kwartaal) bezorgden de Chinese marktleider 236 miljoen RMB nettoverlies. Per aandeel geeft dat een nettoverlies van 1,5 RMB of 0,25 USD, tegenover 0,33 USD per aandeel nettoverlies vorig kwartaal. Na negen maanden is het verlies opgelopen tot 1,22 USD per aandeel, wat wel minder is dan de 1,85 USD per aandeel verlies over dezelfde periode in 2012.Yingli slaagt er dus, ondanks de flinke omzetstijging en in tegenstelling tot sommige concurrenten, voorlopig niet in winstcijfers voor te leggen. De daling van de verkoopprijzen is dan wel tot stilstand gekomen, maar voor prijsstijgingen is het nog te vroeg wegens te veel productiecapaciteit. Het met schulden beladen Yingli drukt verder de productiekosten, maar blijft kwetsbaar voor de minste terugval in de sector. We denken dat de koers nog verder zal terugvallen en bevestigen het advies 'afbouwen' (rating 4C).Afbouwen