Yingli Green Energy behield in 2013 de koppositie als 's werelds grootste, verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen. Het verscheepte volume steeg met 40%, tot 3,23 gigawatt (GW), mooi binnen de voorziene vork van 3,2 tot 3,3 GW. In 2010 verscheepte Yingli nog 1,1 GW volume. In 2011 en 2012 steeg het volume met 51% en 43% naar respectievelijk 1,6 en 2,3 GW. De indrukwekkende groei gaat dus onverminderd door, maar geografisch voltrekt zich een enorme verschuiving. In 2012 tekenden Europese klanten nog voor 62% van het volume, maar na het antidumpingakkoord dat vorige zomer werd afgesloten tussen China en Europa, viel het Europese aandeel ...

Yingli Green Energy behield in 2013 de koppositie als 's werelds grootste, verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen. Het verscheepte volume steeg met 40%, tot 3,23 gigawatt (GW), mooi binnen de voorziene vork van 3,2 tot 3,3 GW. In 2010 verscheepte Yingli nog 1,1 GW volume. In 2011 en 2012 steeg het volume met 51% en 43% naar respectievelijk 1,6 en 2,3 GW. De indrukwekkende groei gaat dus onverminderd door, maar geografisch voltrekt zich een enorme verschuiving. In 2012 tekenden Europese klanten nog voor 62% van het volume, maar na het antidumpingakkoord dat vorige zomer werd afgesloten tussen China en Europa, viel het Europese aandeel in 2013 terug tot 30% op jaarbasis (11% in het vierde kwartaal). Het aandeel van de Verenigde Staten steeg tot 20%, tegenover 12% in 2012. Maar het is vooral het aandeel van thuismarkt China dat de voorbije twee jaar sterk groeide, van 24% in 2012, naar 35% in 2013 (53% in het vierde kwartaal). China zet fors in op zonne-energie. Eind 2011 bedroeg het totale geïnstalleerde vermogen er 2,5 gigawatt (GW), goed voor 0,06% van de totale energieconsumptie. Tegen 2015 wil men evolueren naar een cumulatief geïnstalleerd vermogen van 35 GW (0,7%) en tegen 2020 beoogt China zelfs 200 GW cumulatief geïnstalleerd vermogen of 2,8% van de totale consumptie. Gigantische cijfers die veronderstellen dat China in de tweede helft van het decennium jaarlijks meer vermogen wil installeren dan de 32 GW die in 2012 wereldwijd werden geplaatst. Daarbij wordt via subsidiëring zowel gemikt op de particuliere markt als op zonne-energiecentrales. Om versneld te kunnen groeien, in dat laatste segment sloot Yingli in januari een samenwerkingsverband met Datong Coal Mine Group, het derde steenkoolbedrijf in China. Yingli hoopt in 2014 reeds voor 400 tot 600 MW projecten af te werken. In totaal verwacht het bedrijf in 2014 een verscheept volume tussen 4 en 4,2 GW, of opnieuw een groei van 24 à 30%. De hamvraag blijft wanneer die fantastische volumegroei zich eindelijk opnieuw in winstcijfers vertaalt. Begin dit jaar verwachtte de financieel directeur nog dat dit in het tweede kwartaal zou gebeuren, maar bij de publicatie van de jaarcijfers werd die verwachting opgeschoven naar het derde kwartaal. Samen met de hoger dan verwachte verliescijfers in het vierde kwartaal leidde die nieuwe ontgoocheling tot een flinke koersval (-40% sinds de piek in januari). Recordvolumes konden niet beletten dat de brutowinstmarge daalde naar 12,2% (zonder eenmalige elementen 14,2%), tegenover 13,7% in het derde kwartaal en 14% tot 16% verwacht. Een belangrijke afschrijving op een langetermijnkoopcontract duwde het nettoverlies 0,82 USD per aandeel in het rood. Zonder die afschrijving bedroeg het verlies 0,31 USD per aandeel. Op jaarbasis bedraagt het nettoverlies 2,05 USD per aandeel, tegenover 3,14 USD per aandeel in 2012. Ondanks de sterke wereldwijde vraag zijn de moduleprijzen hoogstens aan het uitbodemen. ConclusieWe verwelkomen de forse koerscorrectie. De nettoschuld stabiliseert op een hoog niveau en de graduele margeverbetering moet in de tweede jaarhelft Yingli eindelijk weer winstgevend maken. We verhogen het advies met een stap in afwachting van de eerste kwartaalresultaten. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2C