Het spreekwoord 'goed begonnen is half gewonnen' was dit jaar niet van toepassing op een investering in Yingli Green Energy, 's werelds grootste verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen. Het aandeel ontplofte begin januari (+40%) enerzijds door het uitzicht op winstgevendheid vanaf het tweede kwartaal (voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2011) en anderzijds door de samenwerkingsverbanden met Datong Coal Mine Group en China National Nuclear voor het bouwen van zonne-energiecentrales in China. Maar daarna begon het aandeel aan een langgerekte daling.
...

Het spreekwoord 'goed begonnen is half gewonnen' was dit jaar niet van toepassing op een investering in Yingli Green Energy, 's werelds grootste verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen. Het aandeel ontplofte begin januari (+40%) enerzijds door het uitzicht op winstgevendheid vanaf het tweede kwartaal (voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2011) en anderzijds door de samenwerkingsverbanden met Datong Coal Mine Group en China National Nuclear voor het bouwen van zonne-energiecentrales in China. Maar daarna begon het aandeel aan een langgerekte daling. De jaarresultaten van 2013 ontgoochelden, met een groter dan verwacht nettoverlies van 2,05 USD per aandeel, en uit de behoefte aan extra werkkapitaal - voor het bouwen van zonne-energiecentrales - volgde in april een kapitaalverhoging. Yingli haalde 83 miljoen USD op via de uitgifte van 25 miljoen nieuwe aandelen (16% verwatering) tegen 3,5 USD per aandeel. De resultaten van het tweede kwartaal stelden teleur, met een nettoverlies per aandeel van 0,26 USD (consensus was 0,11 USD). De prognose voor het verscheepte volume in 2014 werd bovendien verlaagd van 4 à 4,2 gigawatt (GW), naar 3,6 à 3,8 GW. In het derde kwartaal bleef het verscheepte volume met 0,9 GW nipt binnen de vooropgestelde vork van 0,9 à 1 GW. De nieuwe opkomende landen (China, Japan, Thailand) groeiden met 17% tegenover het tweede kwartaal. In Japan bedroeg de groei zelfs 30% (22% van het groepstotaal), en in thuismarkt China steeg het volume met 19% (27% van het groepstotaal). De groei versnelt er doordat de overheid in september de doelstelling voor het nieuw geïnstalleerd vermogen in 2014 verhoogde van 10 naar 13 GW. China moet dit ritme de volgende jaren aanhouden om de doelstelling van 100 GW cumulatief geïnstalleerd vermogen tegen 2020 te realiseren. Tijdens de eerste negen maanden verscheepte Yingli 2,42 GW. Een herhaling van de forse groei van de jongste jaren komt er niet, want de verwachtingen voor 2014 daalden opnieuw, tot 3,3 à 3,35 GW. In 2013 verscheepte Yingli 3,23 GW (+40% tegenover 2012). De omzet in het derde kwartaal bedroeg 551,5 miljoen USD, een daling tegenover het vorige kwartaal met 0,8%. Heel positief was het herstel van de brutowinstmarge: van 15,6% naar 20,9% en een stuk beter dan de voorziene vork van 15 à 17%. In het vierde kwartaal verwacht Yingli een brutowinstmarge van 15 à 17%. Het stijgende aandeel van China in de omzet drukt de gerealiseerde verkoopprijzen, maar recentelijk ondersteunde de sterke vraag er wel het prijsniveau. De bedrijfswinst (ebit) kleurde eindelijk nog eens groen: +32,5 miljoen USD, of 5,9% ebit-marge. In het tweede kwartaal bedroeg de ebit -13,9 miljoen USD (-2,5% ebit-marge). Het nettoverlies per aandeel daalde van -0,26 USD naar -0,11 USD (-0,25 USD vorig jaar). De hoge nettoschuldpositie blijft een aandachtspunt, maar zakt wel langzaam: van 2,56 naar 2,37 miljard USD in één jaar tijd. ConclusieHet aandeel van Yingli daalde sinds het derde kwartaalrapport naar het laagste niveau sinds april 2013. Analisten verwachten in 2015 een nettowinst van 0,08 USD per aandeel. We verhogen -na de sterke daling- het advies, omwille van de verbeterende resultaten en schuldpositie en de goede lange termijnvooruitzichten. Wel hoog risico!Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C