Het rendement op zorgvastgoed is iets lager, maar het is minder vatbaar voor leegstand, het laat vlotter hogere huurprijzen toe en het is meer waardevast dan kantoorvastgoed. Zorgvastgoed is goed voor ruim 40 procent van de portefeuille en ligt aan de basis van de stijging van de huurinkomsten met 2,2 procent.
...