De jaarresultaten van Colruyt laten zich minder gemakkelijk lezen dan gewoonlijk. De coronacrisis laat uiteenlopende sporen na. De voedingswinkels profiteerden van een hogere verkoop, maar andere ketens, zoals Dreamland, kregen te maken met winkelsluitingen en omzetdalingen. Ook het gewijzigde winkelgedrag van de consument speelde Colruyt niet in de kaart. De schrik voor het virus inspireerde de klant om zo dicht mogelijk bij huis te winkelen, terwijl Colruyt het vooral moet hebben van de grotere winkels en relatief minder buurtwinkels telt dan de concurrentie. Dat vertaalt zich in een dalend marktaandeel op de voedingsmarkt. In het boekjaar 2019-2020 haalden Colruyt, OKay en Spar nog een marktaandeel van 32,1 procent, maar in het pas afgesloten boekjaar moest ...

De jaarresultaten van Colruyt laten zich minder gemakkelijk lezen dan gewoonlijk. De coronacrisis laat uiteenlopende sporen na. De voedingswinkels profiteerden van een hogere verkoop, maar andere ketens, zoals Dreamland, kregen te maken met winkelsluitingen en omzetdalingen. Ook het gewijzigde winkelgedrag van de consument speelde Colruyt niet in de kaart. De schrik voor het virus inspireerde de klant om zo dicht mogelijk bij huis te winkelen, terwijl Colruyt het vooral moet hebben van de grotere winkels en relatief minder buurtwinkels telt dan de concurrentie. Dat vertaalt zich in een dalend marktaandeel op de voedingsmarkt. In het boekjaar 2019-2020 haalden Colruyt, OKay en Spar nog een marktaandeel van 32,1 procent, maar in het pas afgesloten boekjaar moest de groep tevreden zijn met een marktaandeel van 31,3 procent. Het is afwachten of de consumenten de oude gewoonten weer oppikt, wat Colruyt zou toelaten het marktaandeel te stabiliseren of te herstellen.Dat vertaalde zich in een jaaromzet van 9,9 miljard euro. Dat cijfer lag met een stijging van 3,7 procent in de lijn van de verwachtingen. De brutowinst steeg zelfs met 8,9 procent, onder meer dankzij het verbod op promoties in het begin van het boekjaar, dat samenviel met de harde lockdown van het voorjaar 2020. De omzetgroei vertraagde in de tweede jaarhelft tot 1,7 procent.Hogere kosten aten een groot deel van de extra brutowinst op. De operationele kosten stegen van 18,4 naar 19,6 procent van de omzet, als gevolg van extra uitgaven gerelateerd aan de coronacrisis en van hogere investeringen in medewerkers, eigen producten en distributiekanalen. Het management kende aan het personeel voor 40 miljoen euro extra vergoedingen en verlofdagen toe als beloning voor de inspanningen in moeilijke omstandigheden. Als gevolg van die hogere kosten steeg de bedrijfswinst slechts met 2,4 procent, met inbegrip van een meerwaarde van 31 miljoen euro op de inbreng van Eoly Energy in Virya Energie, de holding die de belangen in hernieuwbare energie overkoepelt. Zonder die boekhoudkundige meevaller bleef de bedrijfswinst steken op 5 procent van de omzet, tegenover nog 5,3 procent in het vorige boekjaar.Dat vertaalde zich in een daling van de nettowinst met 3,6 procent, maar ook hier is vergelijken moeilijk, omdat die cijfers vorig jaar positief bijgekleurd werden door een meevaller na de inbreng van Parkwind in Virya Energie. De vergelijkbare nettowinst steeg lichtjes van 380 naar 385 miljoen euro. In zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar is het management nog voorzichtiger dan gewoonlijk. Het management denkt dat het nettoresultaat van 385 miljoen euro moeilijk te verdedigen is en wijst naar de nog altijd onzekere marktomstandigheden als gevolg van covid-19. Beleggers krijgen dus geen signaal om zich aan op te trekken na de minder dan verwachte resultaten in de tweede helft van het boekjaar. Er is wel een hoger dividend, dat stijgt van 1,35 euro naar 1,47 euro per aandeel. ConclusieVooral in de tweede helft van het boekjaar zag Colruyt af door een combinatie van het gewijzigde winkelgedrag van de consument, hogere kosten en de toename van de promotiedruk. Dat vertaalde zich in een kleine stijging van de omzet, maar een stagnatie van de nettowinst. Beterschap is niet meteen in zicht. Voor dit boekjaar houdt het management rekening met een lichte daling van de nettowinst. De waardering blijft met een koerswinstverhouding van 16 en een ondernemingswaarde van 8 keer de bedrijfscashflow correct voor een defensief aandeel. We blijven bij het advies om het aandeel te behouden. Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 46 euroTicker: BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,3 miljard euroK/w 2020-2021: 17Verwachte k/w 2020-2021: 16Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 3,1%