Het Waalse biotechbedrijf kondigde onverwacht aan de patiëntenrekrutering in de fase III-studie met PREOB in osteonecrose (afsterven van de heupkop) stop te zetten. PREOB is het autologe botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van de zieke patiënt. Bone Therapeutics neemt die beslissing omdat het externe veiligheidscomité DSMB, na de voorziene tussentijdse analyse van de evolutie van de eerste 44 patiënten twaalf maanden na behandeling, oordeelde dat de kans klein is dat het primaire eindpunt zal worden gehaald. Het goede veiligheidsprofiel werd wel bevestigd.
...