De volatiliteit op de energiemarkten is de jongste maanden erg hoog. Terwijl ruwe olie tussentijds nog kon opveren, is dat bij aardgas niet het geval. De aardgasprijs viel voor het eerst sinds het voorjaar van 2012 terug onder de grens van 2,5 USD per miljoen British Thermal Units (MM Btu). In de negen maanden tot eind september bedraagt de gemiddelde aardgasprijs 2,76 USD. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4,53 USD. We specifiëren daarbij dat het gaat om aardgas voor de Noord-Amerikaanse markt, waarvan de termijncontracten noteren op de Intercontinental Exchange (ICE). De trackers en hefboomproducten op aardgas hebben ook deze variant als onderliggende waarde. De prijzen van aardgas op de Europese en Aziatische markt kunnen daar sterk van afwijken, net als de prijs van vloeibaar aardgas (LNG).
...

De volatiliteit op de energiemarkten is de jongste maanden erg hoog. Terwijl ruwe olie tussentijds nog kon opveren, is dat bij aardgas niet het geval. De aardgasprijs viel voor het eerst sinds het voorjaar van 2012 terug onder de grens van 2,5 USD per miljoen British Thermal Units (MM Btu). In de negen maanden tot eind september bedraagt de gemiddelde aardgasprijs 2,76 USD. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4,53 USD. We specifiëren daarbij dat het gaat om aardgas voor de Noord-Amerikaanse markt, waarvan de termijncontracten noteren op de Intercontinental Exchange (ICE). De trackers en hefboomproducten op aardgas hebben ook deze variant als onderliggende waarde. De prijzen van aardgas op de Europese en Aziatische markt kunnen daar sterk van afwijken, net als de prijs van vloeibaar aardgas (LNG).Warmere winterDe lage aardgasprijs valt toe te schrijven aan de hoge voorraden en de verwachte daling van de vraag tijdens de komende winterperiode. Meteorologen verwachten dat de Verenigde Staten na twee opeenvolgende strenge winters een milde winter met relatief hoge temperaturen tegemoet gaan. Dat is volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) toe te schrijven aan het El Niño-effect, waardoor de behoefte aan aardgas voor verwarming kleiner wordt. Naargelang de regio zouden de temperaturen 8 tot 13% hoger liggen dan vorige winter. Enkel in het westen van de Verenigde Staten, dat vorig jaar een vrij milde winter kende, zou het dit jaar kouder zijn. Ondanks de warme zomer, waarbij de vraag naar elektriciteit (en bijgevolg aardgas) dus hoog was, bedragen de aardgasvoorraden 3,63 biljoen cubic feet (cf). Dat is respectievelijk 13,9 en 4,5% boven het niveau van vorig jaar en het vijfjarige gemiddelde. Met een milde winter in het vooruitzicht zullen die voorraden tegen het einde van de winterperiode uitkomen boven het langjarig gemiddelde van 1,9 biljoen cf. Tegelijk blijft de output zich op een hoog niveau handhaven. De aardgasproductie lag in september met 72 miljard cf per dag weliswaar onder de piek van december vorig jaar (73,7 miljard cf). Toch zal het gemiddelde cijfer over 2015 met bijna 73 miljard cf beduidend hoger uitkomen dan het niveau van vorig jaar (70 miljard cf). BodemvormingWe menen dat alle negatieve elementen al in de prijs zitten verrekend. Het feit dat de aardgasprijs nauwelijks nog beweegt op negatief nieuws, kan erop wijzen dat een bodem wordt gevormd. Er zijn verschillende scenario's denkbaar waarbij de aardgasprijs toch kan stijgen. Lager dan verwachte temperaturen of zelfs een korte winterprik van enkele weken kunnen de investeerders tegenvoets nemen. Bij een sterker dan verwachte daling van de productie kan hetzelfde gebeuren. De komende weken gaat ook een groot deel van de 99 nucleaire centrales in de Verenigde Staten dicht voor onderhoud en het opnieuw aanvullen met kernbrandstof. Die staan in voor ongeveer een vijfde van de Amerikaanse elektriciteitsproductie. In deze periode zal de vraag naar aardgas relatief gezien hoger liggen.Er bestaan verschillende trackers op de aardgasprijs maar we beperken ons tot de hefboomproducten die op Euronext noteren. ING heeft drie sprinters long op aardgas in het gamma. Dat is evenveel als bij BNP Paribas Markets, waar beleggers de keuze hebben uit drie turbo's long. De onderliggende waarde is in alle gevallen het november-termijncontract en de spread bedraagt zowel bij ING als bij BNP Paribas 3 eurocent. We bekijken vier scenario's gaande van defensief tot speculatief.Natural Gas Future Turbo Long (laag risico) Isin-code: NL0011440920Munt: EURFinancieringsniveau: 1,6Referentieprijs: 2,48Stoploss: 1,8Hefboom: 2,44Koers: 0,76/0,79Deze turbo long van uitgever BNP Paribas Markets is de meest defensieve in het gamma. De actuele aardgasprijs (november future) bevindt zich bijna 38% boven de stoploss. De aardgasprijs viel voor het laatst in het voorjaar van 2012 terug onder de grens van 2 USD. We schatten de kans eerder laag in dat dit de komende wintermaanden opnieuw zal gebeuren. Toch is de hefboom, gezien het relatief lage risico, wel al interessant.Natural Gas Future Turbo Long (gemiddeld risico)Isin-code: NL0011092820Munt: EURFinancieringsniveau: 1,84Referentieprijs: 2,48Stoploss: 2,05Hefboom: 3,8Koers: 0,55/0,58Bij deze turbo long van dezelfde uitgever stijgt het risico met een trapje. Toch bedraagt het verschil tussen de aardgasprijs en het stoplossniveau nog steeds 21%, wat vanaf het huidige prijsniveau voldoende ruimte laat om in te grijpen als het met aardgas toch de verkeerde richting uit gaat. Het hogere risico gaat uiteraard ook gepaard met een hogere hefboom. Natural Gas Future Sprinter long (hoog risico)Isin-code: NL0011374806Munt: EURFinancieringsniveau: 2,06Referentieprijs: 2,48Stoploss: 2,27Hefboom: 5,5Koers: 0,37/0,40Bij deze sprinter long van ING bedraagt het verschil tussen de stoploss en de aardgasprijs maar 9% meer. Hoewel ook dit stoplossniveau ruim 3,5 jaar geleden voor het laatst werd aangetikt, is het risico toch vrij groot.Natural Gas Future Sprinter Long (speculatief) Isin-code: NL0011475694Munt: EURFinancieringsniveau: 2,17Referentieprijs: 2,48Stoploss: 2,39Hefboom: 7,1Koers: 0,28/0,31Deze sprinter long gaat nog een stapje verder, met een stoploss die minder dan 10 dollarcent onder de actuele referentieprijs ligt. Speculatief is dan ook de beste omschrijving voor dat hefboomproduct. Enkel voor korte trades en voor risicobewuste beleggers!