De stijging van het aandeel begon begin februari, toen Ablynx een tweede samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Merck & Co aankondigde. Merck bouwt voort op de in 2012 gestarte samenwerking, een nieuwe erkenning van de nanobodytechnologie. De overeenkomst beoogt de ontwikkeling van verschillende nanobody's tegen bepaalde eiwitten - zogenoemde immunologische checkpointmodulatoren - die mogelijke doelwitten voor kankerimmunotherapieën zijn. Het is een nieuwe benadering van kankerbestrijding, waarbij het natuurlijke immuniteitssysteem door het moduleren van eiwitten opnieuw wordt geactiveerd om kankercellen te bestrijden. Kankercellen gebruiken die eiwitten om zich te verstoppen voor het immuniteitssysteem.
...

De stijging van het aandeel begon begin februari, toen Ablynx een tweede samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Merck & Co aankondigde. Merck bouwt voort op de in 2012 gestarte samenwerking, een nieuwe erkenning van de nanobodytechnologie. De overeenkomst beoogt de ontwikkeling van verschillende nanobody's tegen bepaalde eiwitten - zogenoemde immunologische checkpointmodulatoren - die mogelijke doelwitten voor kankerimmunotherapieën zijn. Het is een nieuwe benadering van kankerbestrijding, waarbij het natuurlijke immuniteitssysteem door het moduleren van eiwitten opnieuw wordt geactiveerd om kankercellen te bestrijden. Kankercellen gebruiken die eiwitten om zich te verstoppen voor het immuniteitssysteem. Immunotherapie wordt beschouwd als the next big thing in kankerbestrijding, met een geschat marktpotentieel van 30 à 35 miljard USD tegen 2025. Bristol-Meyers Squibb heeft met Yervoy een eerste product op de markt (verwachte piekverkoop van 6 miljard USD). Merck hoopt in 2015 zijn eerste product te lanceren. Daarnaast zijn ook Roche, Astra Zeneca en Novartis op die markt actief. Ablynx ontvangt een vooruitbetaling van 20 miljoen EUR en Merck betaalt de onderzoekskosten gedurende de eerste drie jaar. De toekomstige mijlpaalbetalingen kunnen oplopen tot 1,7 miljard EUR, met daarbovenop royalty's. Van de jaarresultaten onthouden we een preklinisch proof-of-concept voor de anti-RSV nanobody ALX-0171 bij een dierenmodel in pasgeboren lammeren. Dat is de eerste geïnhaleerde nanobody, ontwikkeld voor de bestrijding van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. In het tweede kwartaal volgen resultaten van twee fase I-studies en later in 2014 start een fase II-studie bij kinderen. Minder goed nieuws is dat de ontwikkeling van het anti-IgE nanobody ALX-0962 tegen ernstige vormen van astma is stoptgezet, omdat een preklinische studie geen significante verbetering aantoonde tegenover de bestaande medicatie. Wellicht in juni rapporteert Ablynx de fase II-resultaten van het anti-vWF nanobody caplacizumab ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP. In 2014 volgen normaal ook resultaten van fase I-studies met drie gepartnerde nanobody's: ALX-0761 (Merck Sereno; inflammatoire ziekten), BI 1034020 (Boehringer Ingelheim; alzheimer) en ALX-0061 (AbbVie; reuma, lupus). Met 200 miljoen EUR cash eind december 2013 (4,1 EUR per aandeel) en een verwachte netto cashburn van 30 à 35 miljoen EUR in 2014 beschikt Ablynx over een comfortabele buffer om de pijplijn verder uit te bouwen. De opwaardering van het aandeel - na het uitstappen van de initiële investeerders in 2013 - begint zich af te tekenen, maar heeft nog een weg af te leggen. Al moet je altijd rekening houden met mogelijke tussentijdse tegenslagen. Koopwaardig (rating 1C). Ik kan jullie vorige bijdrage over Uranium Participation Corp niet terugvinden. Kan u naar aanleiding van het kooporder voor de voorbeeldportefeuille het bedrijf nog eens schetsen? We belichtten Uranium Participation Corp. (UPC) begin 2014 uitgebreid (zie IB 3B). Het bedrijf werd in 2005 opgericht en heeft als doel meerwaarde te creëren via investeringen in fysiek uranium op lange termijn. De inkt van het artikel was nog niet droog, toen UPC een kapitaalverhoging voor 57,6 miljoen CAD aankondigde via de uitgifte van 10,5 miljoen aandelen tegen 5,47 CAD per aandeel (9,9% extra). Het bedrijf zal met het geld fysiek uranium bijkopen en gelooft dus in een herstel van de uraniumprijs, die sinds de kernramp in Fukushima in 2011 halveerde tot 35 USD per pound. De huidige prijs is echter ruim te laag om rendabel nieuwe projecten op te starten, en we zien dan ook steeds vaker aankondigingen over projecten die worden uitgesteld of volledig worden geschrapt. Wereldspeler Cameco liet onlangs zijn doelstelling vallen om de productie tegen 2018 met 50% te verhogen. De vraag zal het komende decennium nochtans gestaag toenemen, aangezien het aantal actieve kerncentrales stijgt van 433 vandaag naar 526 in 2023. De fundamentele vraag- en aanbodsituatie op de uraniummarkt zal het komende decennium krap zijn. Zeker ook omdat het secundaire aanbod, afkomstig uit de kernontwapeningsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Rusland, eind vorig jaar is gestopt. De uraniumprijs is het voorbije halfjaar aan het uitbodemen, en het is wachten op een trigger die de markt weer in beweging brengt. We verwachten dat een formele beslissing van Japan later dit jaar om een deel van zijn kerncentrales weer op te starten, de uraniumprijzen weer omhoog zal sturen. Na de mooie winst die we haalden op Areva, willen we hierop, met relatief beperkt neerwaarts risico, inspelen via een belegging in UPC. Koopwaardig (rating 1C).