De gezondheidssector vaart wel bij de explosie van de wereldbevolking - van 2,5 naar 9 miljard mensen tussen 1950 en 2050 - en de enorme stijging van de gemiddelde wereldwijde levensverwachting van 47 jaar in 1950 naar 77 jaar tegen 2050. Het aantal 65-plussers is de voorbije vijftig jaar verdrievoudigd en zal de komende vijftig jaar nog eens verdrievoudigen.
...