Vorige week raakte bekend dat de Hoge Raad der Nederlanden een hoger beroep van Ageas (29,7 EUR; NYSE Euronext Brussel) heeft verworpen. Dat beroep spande Ageas aan tegen een uitspraak van de Ondernemingskamer in april 2012, waarbij Fortis gedeeltelijk werd veroordeeld voor wanbeleid in de periode 2007-2008. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk, maar ze heeft geen directe financiële gevolgen. Wel is het pad geëffend voor nieuwe strafrechtelijke procedures om schadevergoeding te eisen voor verliezen die zouden zijn veroorzaakt door het wanbeleid. Dat is geen goed nieuws voor Ageas, al kwam het niet onverwachts. Het wordt niet vanzelfsprekend om het oorzakelijke verband tussen het wanbeleid en het geleden verlies aan te tonen, aangezien bijna alle financiële aandelen in die periode enorme dalingen lieten optekenen.
...