We vinden het eveneens onrechtvaardig, maar het klopt helaas wel. Een aantal maanden geleden was er al het voorval van de twee-aandelen-voor-één-aandeelsplitsing van Google, waarbij de nieuw uitgegeven C-aandelen (zonder stemrecht) als dividend werden beschouwd, en bijgevolg onderhevig bleken aan 25% Belgische roerende voorheffing.
...