We vinden het eveneens onrechtvaardig, maar het klopt helaas wel. Een aantal maanden geleden was er al het voorval van de twee-aandelen-voor-één-aandeelsplitsing van Google, waarbij de nieuw uitgegeven C-aandelen (zonder stemrecht) als dividend werden beschouwd, en bijgevolg onderhevig bleken aan 25% Belgische roerende voorheffing.
...

We vinden het eveneens onrechtvaardig, maar het klopt helaas wel. Een aantal maanden geleden was er al het voorval van de twee-aandelen-voor-één-aandeelsplitsing van Google, waarbij de nieuw uitgegeven C-aandelen (zonder stemrecht) als dividend werden beschouwd, en bijgevolg onderhevig bleken aan 25% Belgische roerende voorheffing. Aker Solutions werd eind september opgesplitst. De koers van het aandeel bedroeg toen 90 NOK per aandeel. Het grootste deel hiervan, 65 NOK per nieuw aandeel, werd afgesplitst in het nieuwe Aker Solutions, terwijl 25 NOK per aandeel werd toegekend aan Akastor, de nieuwe naam voor het oude Aker Solutions. De Belgische fiscus interpreteerde op basis van de juridische structuur van de afsplitsing, dat sprake is van een vorm van dividenduitkering en gaf bijgevolg de banken instructies om 25% roerende voorheffing (RV) te innen op het afgesplitste deel: de nieuw uitgegeven aandelen van Aker Solutions. De argumentatie van de fiscus is dat de waarde boven op het gestorte kapitaal (als die identificeerbaar is) belast moet worden. In het geval van Aker Solutions bedroeg de waarde van het gestort kapitaal voor afsplitsing 1,66 NOK per aandeel. Daaruit blijkt al dat er voorafgaand aan de opsplitsing geen verband is tussen het gestort kapitaal en de beurskoers van een beursgenoteerd bedrijf. Er is dan ook geen directe waardecreatie gekoppeld aan zulke operatie. De interpretatie door de fiscus gebeurt geval per geval en is dus afhankelijk van de juridische structuur van de splitsing. Voor de buitenwereld zijn de regels evenwel allesbehalve doorzichtig. Jammer genoeg kunnen we bijgevolg enkel adviseren om in de toekomst in zulke gevallen hetzij het zekere voor het onzekere te nemen en het aandeel vóór de afsplitsing te verkopen, hetzij op voorhand uitsluitsel te vragen aan de overheidsdienst financiën of uw bank over de fiscale behandeling. We onthalen het perscommuniqué van de VFB positief, met daarin de dringende oproep aan de minister van Financiën om de RV op aandelensplitsingen af te schaffen. Enige verduidelijking zou overigens niets te vroeg komen, want een volgende belangrijke case dient zich al aan, met de aangekondigde opsplitsing van Hewlett-Packard (HP) in HP Enterprise en HP Inc. Ik bezit 4000 aandelen van Imtech. Het bedrijf voert momenteel een enorme kapitaalverhoging door. Is het verantwoord om hierop in te tekenen? Het Nederlandse bedrijf Imtech is een technische dienstverlener in elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering. Imtech boekte in 2012 met een totaal van 28.000 werknemers 5,34 miljard EUR omzet, dankzij een sterke positie in de gebouwen- en industriemarkt in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië, Spanje en Oost-Europa. Het aandeel van Imtech bereikte eind 2010 een piekkoers van ruim 28 EUR. In februari 2013 sloeg echter een bom in, toen serieuze fraudeproblemen in Polen aan het licht kwamen. Na een grondig intern onderzoek bleek in juni 2013 dat in Polen, maar ook in Duitsland sprake was van fraude en een zwakke interne controle. Bijna het volledige senior managementteam werd vervangen, en de nieuwe CEO Van de Aast concentreert zich sindsdien op drie prioriteiten: het uitroeien van de fraudecultuur, het verbeteren van de schuldpositie en sterkere operationele resultaten. Het fraudeprobleem is min of meer onder controle, al is de reputatieschade enorm en tal van geschillen zijn nog hangende. In juli 2013 volgde een eerste zware kapitaalverhoging van 500 miljoen EUR, met de uitgifte van 357 miljoen nieuwe aandelen (4 nieuwe aandelen voor 1 bestaand) tegen 1,4 EUR per aandeel. Het tij in de resultaten is echter nog niet gekeerd en eind augustus 2014 torste Imtech nog steeds een te zware nettoschuldenlast van 1,15 miljard EUR. Met het mes op de keel werd vorige week een enorm verwaterende kapitaalverhoging van 600 miljoen EUR aangekondigd: per bestaand aandeel worden 131 nieuwe aandelen uitgegeven tegen 0,01 EUR per aandeel, in totaal 60,1 miljard nieuwe aandelen. U kan intekenen op de uitgifte tot 22 oktober. De banken ondertekenden de uitgifte en stemden toe om de schuldconvenanten tot begin 2016 op te schorten. Imtech verkoopt ook de ICT-afdeling aan Vinci, tegen een ondernemingswaarde van 255 miljoen EUR of 7 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Op een termijn van twee à vier jaar wil het bedrijf een positieve ebitda-marge realiseren van 4 tot 6%. De koers reageerde enthousiast op de kapitaalverhoging en noteert ruim boven de theoretische waarde van 0,012 EUR per aandeel. We zouden intekenen op de uitgifte, maar nadien minstens gedeeltelijk verkopen. De huidige koers van 0,036 EUR per aandeel -een ondernemingswaarde van 15 keer de verwachte ebitda voor 2016 - neemt al een te ruim voorschot op een nog onzeker resultatenherstel (rating 2C).