Absoluut! Het klopt dat het aandeel van Anglo-Eastern Plantations (AEP) de voorbije maanden mee zakte door de forse daling van de palmolieprijs sinds vorige zomer. Het aandeel viel zelfs voor het eerst sinds 2010 terug tot onder het niveau van 600 pence. De daling van de palmolieprijs begon als gevolg van een combinatie van recordoogsten van palmolie en substitutieproduct sojaolie enerzijds en een lager dan verwachte vraag vanuit India, China en de biodieselindustrie (Indonesië) anderzijds. In het najaar begon echter ook de daling van de olieprijs (gezien de link met de biodieselindustrie) parten te spelen, met als gevolg een nieuw dieptepunt in december van 655 USD per ton, tegenover 851 USD per ton gemiddeld over de eerste negen maanden van 2014. Intussen herstelde de prijs licht, tot 700 USD per ton, na tegenvallende oogsten in Maleisië door overstromingen.
...

Absoluut! Het klopt dat het aandeel van Anglo-Eastern Plantations (AEP) de voorbije maanden mee zakte door de forse daling van de palmolieprijs sinds vorige zomer. Het aandeel viel zelfs voor het eerst sinds 2010 terug tot onder het niveau van 600 pence. De daling van de palmolieprijs begon als gevolg van een combinatie van recordoogsten van palmolie en substitutieproduct sojaolie enerzijds en een lager dan verwachte vraag vanuit India, China en de biodieselindustrie (Indonesië) anderzijds. In het najaar begon echter ook de daling van de olieprijs (gezien de link met de biodieselindustrie) parten te spelen, met als gevolg een nieuw dieptepunt in december van 655 USD per ton, tegenover 851 USD per ton gemiddeld over de eerste negen maanden van 2014. Intussen herstelde de prijs licht, tot 700 USD per ton, na tegenvallende oogsten in Maleisië door overstromingen. Het is nog wachten tot 8 april voor we de jaarresultaten van 2014 zullen kennen, maar op basis van de update na de eerste negen maanden is het duidelijk dat de cijfers zeer goed zullen zijn. De palmolieproductie steeg met 20%, tot 225.100 ton, onder invloed van zowel hogere eigen productie van vruchten (+13%, tot 644.200 ton), als een forse toename van de inkoop bij derden (+40%, tot 481.500 ton). De gemiddelde palmolieprijs van 851 USD per ton betekent een stijging met 1% tegenover dezelfde periode in 2013. In 2013 bedroeg het gemiddelde op jaarbasis 857 USD per ton. Op basis van een recurrente nettowinst in de eerste jaarhelft van 65,29 dollarcent per aandeel (17,3 dollarcent in 2013) rekent de markt voor 2014 op 122 dollarcent per aandeel nettowinst, tegenover 90,7 dollarcent in 2013. AEP beschikte eind juni 2014 over 48.991 hectare (ha) mature en 13.046 ha immature plantages, en daarnaast nog over ruim 50.000 ha onbeplante gronden. Het jonge profiel van de plantages verzekert de natuurlijke groei van de productie het komende decennium. We bevestigen het koopadvies (rating 1A) vanwege de onverminderd positieve langetermijnvooruitzichten van de sector, gekoppeld aan de heel lage waardering. Het aandeel van Anglo-Eastern Plantations noteert tegen 0,73 keer de boekwaarde, 8 keer een voorzichtig ingeschatte recurrente winst 2015 en ongeveer 7000 USD per beplante ha. Overnames in de sector gebeuren regelmatig tegen 15 à 20.000 USD per ha. Het aandeel blijft dan ook in de Inside Selectie. Ik overwoog al een tijd om mijn aandelen van PureCircle te verkopen en zie nu dat het aandeel recent behoorlijk terugviel. Wat is de reden voor de daling en verandert dit jullie advies? We hanteren al bijna een jaar het advies 'houden' voor de marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. Het aandeel van PureCircle presteerde in de periode 2011-2013 uitermate sterk, met vanaf het dieptepunt in september 2011 een verachtvoudiging van de koers. In oktober voerde PureCircle een kapitaalverhoging door met de uitgifte van 5 miljoen nieuwe aandelen (3% verwatering) tegen 550 pence per aandeel. Het geld dient voor het uitbreiden van plantages (in Kenia en Paraguay) en de logistieke capaciteit (in China en Maleisië), en voor het opbouwen van de voorraden om te anticiperen op de sterk groeiende vraag. Het bedrijf bereidt zich hiermee tegen aantrekkelijke voorwaarden voor op het alsmaar toenemende gebruik van stevia in de voedingsindustrie. De laatste beursdagen van 2014 zakte het aandeel echter met 10%, zonder aanwijsbare reden. Het bedrijf presenteert traditioneel begin januari een trading-update over de eerste helft van het boekjaar (afsluitdatum 30 juni) en beleggers vreesden blijkbaar een negatieve verrassing. Een onterechte vrees. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 24%, tot 43 miljoen USD, mooi binnen de vooropgestelde vork van 40 tot 45 miljoen USD. Het is nog wachten tot eind maart voor volledige cijfers, maar het bedrijf gaf wel al aan dat vooral vanaf de tweede jaarhelft -traditioneel een stuk beter dan de eerste- de resultaten positief zullen worden beïnvloed door de verbeterende capaciteitsbenutting. De huidige capaciteit kan 250 tot 300 miljoen USD omzet ondersteunen, terwijl de markt voor het lopende boekjaar op 135 miljoen USD omzet rekent (was 101 miljoen USD in 2014). PureCircle blijft verder inzetten op technologische vernieuwing en maakte in december de ontwikkeling bekend van Sigma-D. Het gaat om een nieuwe zoetstof afkomstig uit het succesvolle innovatieplatform stevia 3.0 TM, die specifiek werd ontwikkeld voor het verminderen van calorieën in melkproducten. We bevestigen het advies 'houden' (rating 2B), maar gedeeltelijk winstnemen in geval van een grote positie (meer dan 10%) blijft wel aangewezen. Een eventuele forsere koersterugval zullen we aangrijpen om het advies te verhogen.