We beslisten in februari afscheid te nemen van ArcelorMittal uit de voorbeeldportefeuille, na de onverwachte aankondiging van een forse kapitaalverhoging van 3,2 miljard USD. Dat gebeurde via de uitgifte van 1,26 miljard nieuwe aandelen tegen 2,2 EUR per aandeel, of een zware verwatering van 70%. Deelnemen aan de kapitaalverhoging paste niet in onze drieledige strategie - de opbouw van een kaspositie, de bescherming en de verhoging van de blootstelling aan edelmetalen - en had, rekening houdend met de speculatiebelasting, alleen zin als we het aandeel bijhielden tot na de zomer.
...