Waarom bleef de koersdaling deze keer uit, nu Atenor Group toch werd doorverwezen naar de strafrechtbank? Hoe ernstig is deze zaak? De koersdaling van Atenor Group (32,50 EUR; NYSE Euronext Brussel) bleef deze keer inderdaad beperkt tot 2,6%. In tegenstelling tot de raadkamer in Turnhout in februari heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vorige week wel beslist om Atenor Group en zijn t...

Waarom bleef de koersdaling deze keer uit, nu Atenor Group toch werd doorverwezen naar de strafrechtbank? Hoe ernstig is deze zaak? De koersdaling van Atenor Group (32,50 EUR; NYSE Euronext Brussel) bleef deze keer inderdaad beperkt tot 2,6%. In tegenstelling tot de raadkamer in Turnhout in februari heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vorige week wel beslist om Atenor Group en zijn topmensen Stephan Sonneville (CEO; topman) en Sydney Bens (CFO; financieel directeur) naar de correctionele rechtbank door te verwijzen. De betichting draait om belastingfraude en het gaat om feiten uit de vorige eeuw. Het gaat om de verkoop, eind jaren 90, van zogenaamde 'kasgeldvennootschappen' met ook openstaande belastingschulden via de bank Société Générale aan Zweedse ondernemers. De Zweden hebben nooit enige betaling aan de fiscus gedaan. De strafrechter zal wel degelijk moeten bewijzen dat sprake is van 'opgezet spel' en vooral dat het management van Atenor daarvan bij de verkoop op de hoogte was en er zodoende een rol in heeft gespeeld. Want bij Atenor heeft men al vele jaren steeds erg verontwaardigd gereageerd en de bedrijfstop houdt nog steeds zijn onschuld staande. Het had wel wenselijk geweest dat, naar aanleiding van de doorverwijzing, een persbericht zou zijn uitgestuurd door Atenor zelf. De affaire heeft weliswaar nog weinig te maken met de huidige activiteiten, maar een mogelijke veroordeling zou wel degelijk het imago van de vastgoedontwikkelaar en zijn topmanagement ernstige schade toebrengen. Zover zijn we natuurlijk nog niet en we achten de kans nog steeds klein dat het tot een veroordeling zal komen. De bewijslast voor de strafrechtbank is immers niet gering. De marktreactie was bij de effectieve doorverwijzing inderdaad een pak minder dan in het verleden. Wellicht heeft de markt geleerd uit vorige reacties en ze is nu beter op de hoogte van de werkelijke toedracht van de zaak. Aangezien het om bekende feiten gaat, wijzigen we ons advies niet ('houden'; rating 3B).