Experts raamden de aangroei van het aantal banen in de Verenigde Staten in de maand juli op 180.000 banen, precies hetzelfde aantal als ze een maand voordien voorstelden. Het laatst uitgebrachte cijfer, eveneens een raming, spreekt van 292.000 nieuwe banen, ruim boven de verwachtingen dus. Hetzelfde gebeurde in juni voor het banenrapport van mei. Het aanvankelijke aantal bedroeg 287.000 nieuwe banen. Dat cijfer viel bij de volgende aanpassing tot 38.000 terug, en vandaag tot 11.000! De betrouwbaarheid van de statistieken wordt zowel serieus aangetast.
...