1. Ablynx: herstel ingezet

Op 6 februari bereikte Ablynx een historische mijlpaal met de indiening van de aanvraag tot commercialisatie van het bloedziektemiddel Caplacizumabbij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA). De beslissing daarover valt begin 2018. Cruciaal wordt de bekendmaking van de resultaten van de fase III-studie in de tweede jaarhelft. Daarnaast verwachten we een belangrijke nieuwsstroom uit de onderschatte samenwerking met Merck in het domein van de kankerimmunologie, met onder meer de opstart van minstens één eerste klinische studie. De ontgoocheling over het potentiële reumamiddel Vobarilizumab heeft het aandeel te ver teruggeslagen.De marktkapitalisatie verrekent nu nauwelijks meer dan de waarde van het bloedziektemiddel Caplacizumab (minstens 6 euro per aandeel) en de kaspositie van 235,4 miljoen euro of 3,9 euro per aandeel eind december. Rekening houdend met de uitgebreide pijplijn is dat te goedkoop.
...