Het gaat hierbij om economieën die nog niet de status van emerging market hebben bereikt, maar wel goed op weg zijn om het te worden. De frontiermarkten staan samen in voor 30% van de wereldbevolking. De meeste van die grensmarkten bevinden zich op het Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische continent en in het Midden-Oosten. Het is zeker voor particuliere beleggers zo goed als onmogelijk om direct in deze markten te investeren. Gespecialiseerde trackers bieden hier een uitkomst. We gaan na of deze ETF's een interessante investeringsopportuniteit kunnen bieden.
...

Het gaat hierbij om economieën die nog niet de status van emerging market hebben bereikt, maar wel goed op weg zijn om het te worden. De frontiermarkten staan samen in voor 30% van de wereldbevolking. De meeste van die grensmarkten bevinden zich op het Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische continent en in het Midden-Oosten. Het is zeker voor particuliere beleggers zo goed als onmogelijk om direct in deze markten te investeren. Gespecialiseerde trackers bieden hier een uitkomst. We gaan na of deze ETF's een interessante investeringsopportuniteit kunnen bieden. Het spreekt voor zich dat een investering in grensmarkten geen groot deel van uw portefeuille mag uitmaken. Als diversificatie-instrument kunnen ze wel een toegevoegde waarde bieden, want de correlatie met de ontwikkelde markten is heel laag. We illustreerden vorige week aan de hand van trackers die investeren in de Russische aandelenmarkt dat de emerging markets dit jaar tot nog toe ondermaats presteerden. De bedrijven die actief zijn in de opkomende markten zijn steeds meer conjunctuurgevoelig. In het geval van Rusland zijn het de lagere grondstoffenprijzen die de aandelenkoersen drukken, terwijl de lager dan verwachte economische groei en de slabakkende verwerkende industrie een rem zetten op de Chinese aandelenmarkt. Bij de frontiermarkten draait het vooral om de groei van de binnenlandse vraag en slechts in mindere mate om de exportindustrie. De frontiermarkten kunnen in 2013 op een goede prestatie terugblikken en deden over de eerste 5 maanden zelfs veel ontwikkelde markten blozen. Terwijl de MSCI Emerging Markets Index 4,4% liet liggen, kon de MSCI Frontier Markets Index over dezelfde periode 13,3% bijschrijven. Er zijn uiteraard ook nadelen en risico's verbonden aan een investering in frontiermarkten. Een eerste nadeel bestaat erin dat de financiële markten er nog niet erg ontwikkeld zijn, wat zich onder meer kan uiten in een beperkte liquiditeit en daaruitvolgend een beperkte keuze van aandelen waarin fondsen of trackers een grote positie kunnen innemen. Een ander probleem is het gebrek aan politieke stabiliteit en het ontbreken van een regelgevend kader. In bepaalde markten geldt er ook een limiet wat betreft de maximale participatie die door buitenlandse investeerders in een bedrijf mag worden genomen. Ten slotte mag ook het valutarisico niet worden vergeten. Wie deze nadelen goed in het achterhoofd houdt, kan een weloverwogen keuze maken om al dan niet in frontiermarkten te investeren. In deze bijdrage bekijken we 2 algemene frontier market ETF's. Er zijn ook trackers die zich in 1 of meerdere frontier regio's specialiseren, maar die komen in een volgende aflevering aan bod. iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)De iShares MSCI Frontier 100 ETF wordt uitgegeven door trackerspecialist BlackRock en noteert sinds vorig najaar op de NYSE met als tickersymbool FM. De tracker repliceert de evolutie van de MSCI Frontier Markets 100-index die de 100 grootste bedrijven (gemeten volgens beurskapitalisatie) omvat uit de bredere MSCI Frontier Markets-index. De aandelen uit de index voldoen aan een aantal criteria wat betreft liquiditeit en beurswaarde en staan ook open voor buitenlandse investeerders. Op het einde van het eerste kwartaal was (afgerond) 27% van de bedrijven uit de index afkomstig uit Koeweit, gevolgd door Qatar (17%), Nigeria (14%), de Verenigde Arabische Emiraten (11%), Pakistan (5%) en Kenia (4%). Het overwicht van de financiële sector is met (afgerond) 54% van de bedrijven wel heel groot. Een kanttekening die we hierbij moeten maken, is dat ook vastgoedgroepen tot deze categorie worden gerekend. Daarna volgen de telecomsector (13%), industrie (12%) en energie (9%). De jaarlijkse beheersvergoeding voor FM werd vastgelegd op 0,79%. De tracker noteert sinds begin dit jaar bijna 17% hoger en doet het daarmee zelfs beter dan de S&P500. Guggenheim Frontier Markets ETF (FRN)De Guggenheim Frontier Markets ETF wordt uitgegeven door Guggenheim Investments en noteert al bijna 5 jaar op de NYSE, met als tickersymbool FRN. Deze tracker schaduwt de prestatie van de onderliggende BNY Mellon New Frontier DR Index, die op dit moment 38 leden telt en elk kwartaal herwogen wordt. Hierbij staat de DR voor Depository Receipt en daar zit nu net het grote verschil met het hierboven besproken product van BlackRock. De onderliggende index van FRN bevat enkel aandelen van bedrijven uit frontiermarkten die op de verschillende Amerikaanse beurzen (NYSE, NYSE Arca, Amex, Nasdaq) of de London Stock Exchange noteren. Daardoor is het overwicht van Zuid-Amerikaanse bedrijven nogal groot. Dit weerspiegelt zich in de geografische verdeling met een aandeel van 51% Chileense bedrijven in de index, 14% uit Colombia en 9% uit Argentinië. Daarna volgen Egypte (6%), Peru (6%) en Kazachstan en Nigeria (beide 5%). Net als bij FM is de financiële sector overwogen, maar met een aandeel van 29% is de dominantie bij FRN niet zo groot. Daarnaast worden de grootste posities ingenomen door bedrijven uit de energiesector (19%), nutsbedrijven (16%) en producenten van consumentengoederen (14%). De jaarlijkse beheersvergoeding van FRN is met 0,7% net iets lager dan bij FM. Dit is maar een magere troost, want met een verlies van bijna 15% presteert FRN sinds begin dit jaar beduidend slechter dan zowel FM, de ontwikkelde aandelenmarkten en zelfs de meeste emerging markets.