De economische groei in het land blijft met 7,5% onder de verwachtingen. China moet een kredietzeepbel overwinnen. Door de economische en financiële crisis in het Westen zag ook China vanaf het derde kwartaal van 2008 de uitvoer sterk terugvallen. Duizenden fabrieken aan de Oostkust werden met sluiting bedreigd. En dus werd de kredietkraan volledig opengedraaid. De groei werd tijdelijk in alle glorie hersteld, maar de Chinese banksector zit nu ook met wat te veel slechte kredieten opgescheept.
...

De economische groei in het land blijft met 7,5% onder de verwachtingen. China moet een kredietzeepbel overwinnen. Door de economische en financiële crisis in het Westen zag ook China vanaf het derde kwartaal van 2008 de uitvoer sterk terugvallen. Duizenden fabrieken aan de Oostkust werden met sluiting bedreigd. En dus werd de kredietkraan volledig opengedraaid. De groei werd tijdelijk in alle glorie hersteld, maar de Chinese banksector zit nu ook met wat te veel slechte kredieten opgescheept.Maar China moet vooral de switch maken van een exportgeleide economie naar een economie die steunt op binnenlandse vraag. Het draait met andere woorden om de consumptie van de opkomende middenklasse. Die consumptie kent een specifiek patroon in alle vormen. Niet alleen voeding en drank of goederen voor persoonlijke consumptie. In de middenklasse wordt ook meer uitgegeven aan transport, communicatie, opvoeding, ontspanning, gezondheidszorg, huishoudinrichting, en bank- en verzekeringsproducten.De private consumptie in landen zoals China en India staat, ondanks de reeds sterke groei van het afgelopen decennium, nog altijd in de kinderschoenen. De jaarlijkse consumptie van de gemiddelde Chinees bedraagt nauwelijks meer dan een twintigste van die van de gemiddelde Amerikaan, een vijftiende van die van de gemiddelde Japanner en niet veel meer dan een tiende van die van de gemiddelde Europeaan. Maar we moeten niet alleen naar China kijken. De gemiddelde Indiër komt nog niet aan de helft van de consumptie van een gemiddelde Chinees. De gemiddelde consumptie in Polen, Brazilië, Mexico en Rusland ligt dan weliswaar hoger dan in China en India, maar bedraagt ook maar een vijfde of minder van wat gemiddeld per jaar wordt verbruikt in de Verenigde Staten. Om dan nog maar niet van Afrika te spreken, waar de gemiddelde consumptie echt nog maar een fractie van die bij ons bedraagt.De middenklasse zijn mensen die per dag gemiddeld 10 tot 100 USD spenderen. Een studie van McKinsey&Company geeft aan dat de middenklasse wereldwijd tussen 2010 en 2025 met 75% zal groeien. Dat is een gemiddelde groei van 5% per jaar. En drie kwart van die toename in de wereldconsumptie zal in de opkomende landen worden gerealiseerd, in de eerste plaats in Azië, waar ook veruit de meeste mensen wonen. Maar daarnaast mogen we natuurlijk ook Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Centraal- en Oost-Europa en Afrika niet vergeten.Nieuw kernthemaIn de context van de voorbeeldportefeuille is dat een aantrekkelijk langetermijnthema -een structureel thema waarmee we heel veel kunnen doen. Zoals hierboven aangegeven geeft de middenklasse aan heel veel zaken extra geld uit. Het thema is toepasbaar op heel veel sectoren, gaande vanaf telecom en farma over de financiële sector tot voeding en drank en luxe. Steeds met de link naar bedrijven die actief zijn in de opkomende landen. Want daar zal het grootste deel van de groei van de opkomende middenklasse worden gerealiseerd. Het thema van groeilanden kan het best via het groeiverhaal van de toenemende consumptie worden bespeeld en minder via het thema van de grondstoffen. Die switch gaan we de komende weken en maanden mee maken. Het kan de prestatie van de voorbeeldportefeuille enkel maar ten goede komen. In de volgende weken en maanden zullen we aantal nieuwe waarden, die vandaag met aantrekkelijke waarderingen noteren, aansluitend bij dat nieuwe langetermijnthema voorstellen.