Voor beleggen in kunst geldt wat in feite ook geldt voor de meeste alternatieve beleggingen. Er zijn grosso modo twee soorten beleggers: de (super)rijken en de anderen. De regels zijn voor beide groepen totaal anders. De superrijken kunnen zich extreem dure stukken veroorloven. We spreken dan onder meer over schilderijen van de categorie Van Gogh, Cézanne, Warhol. Het zijn vaak die werken die in de media komen als ze voor extreem hoge bedragen verkocht worden. Die mensen kunnen het zich ook veroorloven zware fouten te maken.
...

Voor beleggen in kunst geldt wat in feite ook geldt voor de meeste alternatieve beleggingen. Er zijn grosso modo twee soorten beleggers: de (super)rijken en de anderen. De regels zijn voor beide groepen totaal anders. De superrijken kunnen zich extreem dure stukken veroorloven. We spreken dan onder meer over schilderijen van de categorie Van Gogh, Cézanne, Warhol. Het zijn vaak die werken die in de media komen als ze voor extreem hoge bedragen verkocht worden. Die mensen kunnen het zich ook veroorloven zware fouten te maken. Alle anderen moeten veel voorzichtiger zijn. De waarde van kunst kan sterk fluctueren. Dat betekent dat beleggen in kunst grote risico's met zich brengt en dat het van groot belang is kennis van zaken te combineren met een visie op lange termijn.Een gouden regel volgens kenners is dat je beter één origineel stuk van een ernstig kunstenaar koopt, dan een tiental goedkope, maar derdehandse en slecht uitgevoerde werken. Voor een beginnende belegger is het van groot belang daarbij het vertrouwen te schenken aan een galerie met ervaring, geleid door een expert.Goede kunst is over het algemeen duur. Dat maakt het voor gewone beleggers lastig te diversifiëren door verschillende stukken te kopen. Een erg belangrijke regel bij het beleggen. Op de beurs kunt u desnoods een klein verlies nemen en een nieuwe positie openen. Bij kunst is dat moeilijk.Beleggen in kunst brengt niet alleen de kosten van de aankoop mee. U moet doorgaans ook rekening houden met kosten voor het vervoer en de opslag van het werk. Een goede beveiliging en een (dure) verzekering van de eigendommen is eveneens essentieel.Doorgaans is kunst kopen eenvoudiger dan werken verkopen. Wanneer een belegger een kunstwerk wil verkopen, zal het vaak een hele opgave zijn een behoorlijke prijs te krijgen. En een belegging die moeilijk te gelde te maken is, is meestal geen goede belegging. De beste strategie bestaat erin te rade te gaan bij zijn vertrouwde galerijhouder en, als die het kunstwerk niet wil overnemen, het te proberen via een veiling.