De markt van de numismatiek (munten) is veel kleiner dan die van de filatelie (postzegels). Daardoor is ze voor de meeste beleggers minder geschikt. Bovendien is een waardevolle en -vaste verzameling aanleggen veel duurder dan bij postzegels. En omdat het over veel geld gaat, is het aantal vervalsingen zo mogelijk nog groter dan bij postzegels. Vervalsingen duiken in hoofdzaak op in munten waar veel vraag naar bestaat en waarvan de prijs dus erg hoog is.
...

De markt van de numismatiek (munten) is veel kleiner dan die van de filatelie (postzegels). Daardoor is ze voor de meeste beleggers minder geschikt. Bovendien is een waardevolle en -vaste verzameling aanleggen veel duurder dan bij postzegels. En omdat het over veel geld gaat, is het aantal vervalsingen zo mogelijk nog groter dan bij postzegels. Vervalsingen duiken in hoofdzaak op in munten waar veel vraag naar bestaat en waarvan de prijs dus erg hoog is.De adviezen van experts in munten kunnen als volgt samengevat worden: koop in hoofdzaak oude, gouden munten. Daar bestaat doorgaans veel lectuur over, ze hebben een geschiedkundige waarde en de waardestijging is relatief zeker. Maar de tijdshorizon die ze voorhouden, is op zijn minst vijftien jaar. Dat is een relatief lange periode.De bekendste gouden munten zijn de Krugerrand en de Maple Leaf. Hun waarde bedraagt tenminste de waarde van hun gewicht in goud. De Krugerrand bevat precies 1 troy ounce goud (31,1 gram). Bij de meeste andere munten is de verzamelwaarde van grotere betekenis dan de waarde van het metaal waaruit ze vervaardigd zijn.Enkele nuttige tips voor liefhebbers van ouden munten. Beleg in munten van voor 1940. Koop als belegger, niet als verzamelaar. Laat u deskundig adviseren. Consulteer catalogi. Koop geen te dure munten. Die zijn moeilijker verhandelbaar. Let goed op voor vervalsingen.Er zijn heel wat websites waar u nuttige informatie vindt over numismatiek. Een paar voorbeelden: schattingen, aan- en verkoop bij www.fleurdecoin.be. Prijsevoluties van Amerikaanse Numismatische Gouden & Zilveren munten op www.numisgoldsilver.com. De website van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek vindt u op www.numisbel.be. Het Genootschap publiceert sinds 1842 jaarlijks het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde.De jongste jaren wordt numismatiek in één adem genoemd met notafilie. Dat is de naam die gegeven wordt aan het verzamelen van geldbiljetten. Hoewel dat dus ook neerkomt op het verzamelen van (oud) geld, heeft het verder met elkaar weinig te maken. Geldbiljetten zijn gemaakt van papier. Wie wil beleggen in vodjes papier geven we de raad veeleer te mikken op postzegels dan op geld. De markt voor notafilie is erg beperkt en daardoor zijn de prijzen van vraag en aanbod erg ondoorzichtig. Voor filatelie bestaat wel een mature markt en er is ook erg veel lectuur beschikbaar.