We onderscheiden in hoofdzaak drie soorten papieren vastgoed. In de eerste plaats zijn er de vastgoedcertificaten. De eigenaar van zo'n certificaat ontvangt een deeltje huur van het gebouw waarop het betrekking heeft. Als het gebouw nadien verkocht wordt, ontvangt de bezitter van het certificaat zijn deel van de opbrengst. Momenteel noteren nog tien vastgoedcertificaten op de beurs van Brussel. Hun succes is tanend. Vooral de kantorenmarkt heeft problemen gekend. Soms is het gebouw verhuurd aan één of slechts een paar huurders. Als die vertrekken, staat het pand leeg en brengt het dus nog slechts kosten mee. Shoppingcentra deden het de voorbije jaren beter, maar ook daar is het risico op leegstand relatief groot geworden.
...