Er is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die de wereldeconomie behoorlijk doet vertragen. Maar de wagenbouwers zien in de technologische revolutie en de vergroening van het wagenpark een zo mogelijk nog grotere uitdaging.
...