Ook in het eerste semester van 2014 deden de financiële markten het rustig aan. Dagen met grote verliezen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. Tegenvallende resultaten, geopolitieke spanningen... niets lijkt de beleggers uit hun evenwicht te kunnen brengen. Als we nog eens momenten van grote paniekreacties willen oprakelen, dan moeten we daarvoor steeds verder in ons geheugen graven.
...