Gedurende twaalf weken kan iedere belegger die gedomicilieerd is in België en ten minste 18 is zijn beleggingscapaciteiten uittesten, zonder het risico op een financiële kater te lopen. De winnaar sleept de hoofdprijs, een beleggingsportefeuille ter waarde van 10.000 euro, in de wacht.
...