Belgacom (17.96 EUR; NYSE Euronext Brussel) presteerde tijdens het tweede kwartaal inderdaad iets beter dan verwacht. Het bedrijf boekte een omzet van 1,582 miljard EUR -de analistenverwachting bedroeg 1,579 miljard EUR-, wat neerkomt op een daling met 1,7% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. Zonder eenmalige elementen was er een daling van 2,5%. Belgacom wijt dit aan tariefaanpassingen die in het mobiele segment werden doorgevoerd om een antwoord te bieden aan de concurrentie. Het afgelopen kwartaal stond dan ook in het teken van nieuwe klantenwerving in het mobiele segment. Dit lukte aardig, met een nettoaangroei van 46.000 nieuwe klanten (vooral in de consumentendivisie), waarmee de neergaande trend van de afgelopen kwartalen werd omgebogen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in het tweede kwartaal tegenover 2012 met 1,9%, tot 430 miljoen EUR (op vergelijkbare basis een daling van 9,1%). Oorzaken zijn de impa...

Belgacom (17.96 EUR; NYSE Euronext Brussel) presteerde tijdens het tweede kwartaal inderdaad iets beter dan verwacht. Het bedrijf boekte een omzet van 1,582 miljard EUR -de analistenverwachting bedroeg 1,579 miljard EUR-, wat neerkomt op een daling met 1,7% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. Zonder eenmalige elementen was er een daling van 2,5%. Belgacom wijt dit aan tariefaanpassingen die in het mobiele segment werden doorgevoerd om een antwoord te bieden aan de concurrentie. Het afgelopen kwartaal stond dan ook in het teken van nieuwe klantenwerving in het mobiele segment. Dit lukte aardig, met een nettoaangroei van 46.000 nieuwe klanten (vooral in de consumentendivisie), waarmee de neergaande trend van de afgelopen kwartalen werd omgebogen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in het tweede kwartaal tegenover 2012 met 1,9%, tot 430 miljoen EUR (op vergelijkbare basis een daling van 9,1%). Oorzaken zijn de impact van telecomregelgeving (aanpassing spraak- en dataroamingtarieven per 1 juli 2012) en de blijvende margedruk in het mobiele segment (de gemiddelde opbrengst per klant blijft dalen). Op halfjaarbasis komen we uit op een omzetdaling van 0,9% en een daling van de ebitda met 4,1%. Ondanks de extra marketinginspanningen en loonindexering slaagde Belgacom erin om de kosten op halfjaarbasis stabiel te houden (+0,3%), mede dankzij een dalend personeelsbestand. Net als in het eerste kwartaal knelt ook in het tweede kwartaal het schoentje opnieuw op het vlak van de vrije kasstroom: 47 miljoen EUR tegenover 110 miljoen EUR vorig jaar. Op halfjaarbasis geeft dit een daling met 53% van 289 miljoen EUR naar 136 miljoen EUR. Dit heeft te maken met een ander tijdstip van betaling van belastingen, maar ook met de lagere ebitda en blijvende kapitaalsinvesteringen. De schuldpositie van de groep blijft echter heel gezond, met minder dan 1,2 keer de verwachte ebitda. Het bedrijf bevestigde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar: groepsomzet 1 tot 2% lager dan in 2012 en een 4 tot 6%-lagere ebitda. Nadat het Belgacom-aandeel op een nieuw dieptepunt van 16 EUR was beland, na de aankondiging van het schrappen van het dividend bij Mobistar, volgde een (terechte) opluchtingsrally bij het bekendmaken van de meevallende resultaten van het tweede kwartaal. Belgacom houdt nog steeds de lippen stijf op elkaar over het dividend voor boekjaar 2013. Gezien de blijvende druk op de vrije kasstroom is een stabiel dividend het maximum en mag een beperkte daling van het dividend niet uitgesloten worden. Maar een rampscenario à la Mobistar zit zeker niet in de kaarten (rating 1B).Wat zijn de vooruitzichten voor Kinross Gold Corporation, aandeel dat aanbevolen werd aan een koers van 15,60 USD en nu aan 5,15 USD (min 67%) noteert?We begrijpen uw frustratie volkomen omtrent de koersevolutie van Kinross Gold (5,47 USD, ticker KGC op de beurs van New York). Het aandeel heeft niet alleen slecht gepresteerd in de sector, maar ook ten opzichte van de goudmijnsector was er de afgelopen 5 jaar een underperformance van ruim 25%. Dit wijst er meteen op dat ook bedrijfsspecifieke elementen een rol hebben gespeeld. Het mindere presteren voltooide zich vooral in de periode midden 2010 tot midden 2012. In augustus 2010 kondigde Kinross de overname aan van Red Back Mining, voor 7,1 miljard USD. Sindsdien werd 6,1 miljard USD aan goodwill afgeschreven op de 2 Red Back-mijnen in West-Afrika, Tasiast in Mauretanië en Chirano in Ghana. Een jaar geleden werd van topman (CEO) gewisseld. Sindsdien is er een versterkte aandacht voor besparingen en vermindering van de investeringen. Zoals beschreven in IB 20B resulteert dit stilaan in operationeel betere resultaten. Toch volgde in juni een nieuwe tegenslag, toen Kinross aankondigde dat de onderhandelingen met de regering in Ecuador over het ontwikkelen van het Fruta Del Norte-project, definitief zijn afgesprongen. Er zal hierdoor een nieuwe boekhoudkundige afschrijving van 720 miljoen USD worden geboekt in het tweede kwartaal. Toekomstige groei moet nu enerzijds komen van het opstarten van Dvoinoye in Rusland later dit jaar en anderzijds van de uitbreiding van Tasiast. Verder is men ook volop aan het exploreren in zowel Rusland (Kupol) als Mauretanië (Tasiast). We denken dat de zaken weer onder controle zijn bij Kinross en dat het aandeel niet meer zwakker zal presteren dan de sectorgenoten. Heel veel zal dus van de evolutie van de goudprijs afhangen. Het bedrijf noteert erg goedkoop (minder dan 0,7 keer de boekwaarde), heeft een mooi gespreide portefeuille en een stevige cashbuffer (aangevuld met een recent verlengde kredietlijn van 1,5 miljard USD). Koopwaardig, maar beperk uw positie (rating 1C).