De gezondheidssector heeft de structurele trend mee. De farma- en de biotechnologiesector spinnen garen bij de explosie van de wereldbevolking (tussen 1950 en 2050 van 2,5 naar 9 miljard mensen) en de enorme stijging van de gemiddelde levensverwachting in de wereld (van 47 jaar in 1950 naar 77 jaar tegen 2050). Het aantal 65-plussers is de voorbije vijftig jaar verdrievoudigd en zal de komende vijftig jaar nog eens verdrievoudigen. Vanaf die leeftijd beginnen de gezondheidskosten op te lopen.
...