De rente op Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar is sinds begin dit jaar opgelopen van 2,4 naar bijna 2,9 procent, het hoogste peil sinds begin 2014. Dat cijfer kan nog oplopen, want van een hoge rentestand is zeker nog geen sprake.
...

De rente op Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar is sinds begin dit jaar opgelopen van 2,4 naar bijna 2,9 procent, het hoogste peil sinds begin 2014. Dat cijfer kan nog oplopen, want van een hoge rentestand is zeker nog geen sprake.De forse rentedaling na de financiële crisis is volledig toe te schrijven aan het monetaire beleid van de Federal Reserve, die massaal overheidspapier opkocht en op die manier de rente naar beneden trok. Maar intussen wordt het economische herstel als voldoende sterk beschouwd om de monetaire steunmaatregelen af te bouwen. Een belangrijke koper zal dus grotendeels uit de markt verdwijnen, net op het moment dat er extra aanbod van schuldpapier aan zit te komen om de belastingverlagingen en de infrastructuurwerken in de Verenigde Staten te financieren. Daarnaast zijn er indicaties dat de inflatie opnieuw aantrekt.Bij aantrekkende rentes en een hogere inflatie lijkt het verstandig voor inflatiegelinkte obligaties (TIPS) te kiezen. Die garanderen een bepaald reëel rendement (nominaal rendement min inflatie) door de nominale waarde of hoofdsom mee te laten evolueren met de stijging van de consumentenprijzen. Maar dat gebeurt enkel als de obligaties tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Gedurende de looptijd zijn ze niet immuun voor rentestijgingen.Het enige alternatief om in te spelen op rentestijgingen is dus rechtstreeks short te gaan op overheidsobligaties. Dat kan direct via hefboomproducten (bijvoorbeeld turbo short op de treasury note) of indirect via de Sit Rising Rate ETF.Sit Rising Rate ETFISIN-code: US26923H1014Beurs: NYSE ArcaTicker: RISE USEerste notering: februari 2015Activa onder beheer: 36,6 miljoen dollarJaarlijkse beheerkosten: 1%Die tracker wordt uitgegeven door de ETF Managers Group en is sinds drie jaar op de markt. De voorbije vier maanden heeft het product een toenemend succes en zijn de beheerde activa met de helft toegenomen. De tracker bespeelt de markt van twee-, vijf- en tienjarige Amerikaanse overheidsobligaties met termijncontracten en opties. De twee- en de vijfjarige obligaties worden geshort door middel van termijncontracten. Daarnaast houden de beheerders putopties aan op de tienjarige overheidsobligatie. De tracker neemt dus in waarde toe als de obligatiekoersen dalen en de rentes (yields) stijgen. De jaarlijkse beheervergoeding is met 1 procent wel aan de hoge kant.