We openen uiteraard met u een opperbest 2015 toe te wensen! In de eerste plaats een goede gezondheid en veel geluk in de zaken die u belangrijk vindt. Uiteraard hoort daar ook de wens bij voor een fraai rendement op uw beleggingsportefeuille. In een wereld met extreem lage rendementen op vastrentende beleggingen moet daarin ook plaats zijn voor aandelen. Die zoektocht naar rendement is een belangrijk argument om een positief beursjaar 2015 in het vooruitzicht te stellen. Ook al laten de eerste beursdagen anders uitschijnen, maar daarover hebben we het de volgen...