We openen uiteraard met u een opperbest 2015 toe te wensen! In de eerste plaats een goede gezondheid en veel geluk in de zaken die u belangrijk vindt. Uiteraard hoort daar ook de wens bij voor een fraai rendement op uw beleggingsportefeuille. In een wereld met extreem lage rendementen op vastrentende beleggingen moet daarin ook plaats zijn voor aandelen. Die zoektocht naar rendement is een belangrijk argument om een positief beursjaar 2015 in het vooruitzicht te stellen. Ook al laten de eerste beursdagen anders uitschijnen, maar daarover hebben we het de volgen...

We openen uiteraard met u een opperbest 2015 toe te wensen! In de eerste plaats een goede gezondheid en veel geluk in de zaken die u belangrijk vindt. Uiteraard hoort daar ook de wens bij voor een fraai rendement op uw beleggingsportefeuille. In een wereld met extreem lage rendementen op vastrentende beleggingen moet daarin ook plaats zijn voor aandelen. Die zoektocht naar rendement is een belangrijk argument om een positief beursjaar 2015 in het vooruitzicht te stellen. Ook al laten de eerste beursdagen anders uitschijnen, maar daarover hebben we het de volgende keer.Met een return van 3,6% heeft de voorbeeldportefeuille vorig jaar in lijn gepresteerd met de MSCI World-index (3,8%) en met de Europese beurzen, afgemeten aan de prestatie (4,1%) van de DJ Stoxx600-index, die de zeshonderd belangrijkste Europese bedrijven omvat. Die gemiddelde prestatie is het gevolg van een ijzersterke eerste jaarhelft (+14% tegenover +7% voor MSCI World), maar een zwak tweede semester (-11% versus -3% voor MSCI World), waar de langetermijnkeuze om met vaste thema's te werken ons zuur opbrak. De thema's goud en metalen en vooral energie vielen zo terug, dat ze een zware weerslag hadden op het algemene rendement. Laten we veronderstellen dat die handicap vorig jaar een troef zal zijn voor dit jaar. De buitensporige afstraffingen bieden flink wat herstelpotentieel.PortefeuillestrategieZo zijn we eigenlijk al volop bezig met onze portefeuillestrategie toe te lichten. De basis blijft een focus op lange termijn met als centrale thema de consumptie van de middenklasse in de opkomende landen. We hanteren als standaard voor dit thema dat we 30 tot 50% van het belegde vermogen daarin investeren. Begin 2015 zitten we daar rond 40% op een volledig belegde portefeuille. Mooi midden in de opgegeven vork. Dat betekent een neutrale weging. Voor de andere thema's hanteren we een weging tussen 10 en 20%. Maar terwijl vorig jaar nog de klemtoon lag op grote bekende waarden die een tussentijdse terugslag ondergingen, ligt het accent dit jaar op de achterblijvers, de comebackverhalen. Vandaar dat de dure en dicht bij of op een historische top noterende waarden als Henkel en LVMH plaats hebben gemaakt voor de goedkopere en een stuk onder hun piek noterende aandelen als Umicore, Solvay en ICBC. Niet langer van de eerste categorie, maar onder meer van de Europese conjunctuurgevoelige waarden verwachten we een bovengemiddelde prestatie dit jaar. In dit nummer hebben we aandacht voor zo'n mogelijk comebackverhaal, DSM (zie p. 7).Sinds november werd de dynamiek van de voorbeeldportefeuille verder opgevoerd door voor elke waarde op zoek te gaan naar divergenties tussen het koersverloop en de onderliggende markttechnisch indicatoren. Vanwege zulke verschillen werden bijvoorbeeld al de posities in Novo Nordisk en Essilor verkocht.