U nog warm maken voor het thema vergrijzing lijkt ons niet echt nodig. Er is de explosie van de wereldbevolking (van 2,5 miljard mensen in 1950 tot 9 miljard in 2050) en de enorme stijging van de gemiddelde levensverwachting in de wereld (van 47 jaar in 1950 naar 77 jaar tegen 2050). Het aantal 65-plussers is de voorbije vijftig jaar verdrievoudigd en zal de komende halve eeuw nog eens verdrievoudigen. Daar kan de gezondheidssector alleen maar wel bij varen.
...