Door Royal Dutch Shell op te nemen in de voorbeeldportefeuille hebben we - zo hopen we tenminste - stabiliteit en standvastigheid in huis gehaald. Sinds begin dit jaar heeft het olie- en gasconcern een nieuwe topman. De verwachting is dat de winstgevendheid weer een prominentere plaats krijgt in het beleid, zodat deze achterblijver weer meer op de voorgrond treedt.
...

Door Royal Dutch Shell op te nemen in de voorbeeldportefeuille hebben we - zo hopen we tenminste - stabiliteit en standvastigheid in huis gehaald. Sinds begin dit jaar heeft het olie- en gasconcern een nieuwe topman. De verwachting is dat de winstgevendheid weer een prominentere plaats krijgt in het beleid, zodat deze achterblijver weer meer op de voorgrond treedt.Het management van Royal Dutch Shell reflecteert ook regelmatig, samen met futurologen, over de toekomst. Zo heeft het nagedacht over de toekomst van de energiesector op middellange en vooral lange termijn, tot 2050. De ambitie van de groep is uiteraard in te spelen op die trends, en ook de komende decennia een toonaangevende wereldspeler in energie te blijven.Een eerste uitgangspunt is dat de wereldwijde energievraag tegen 2020 met 15 à 20% zal groeien, en dat die groei bijna uitsluitend komt van de opkomende landen. Daarna neemt het groeiritme af, maar Royal Dutch Shell gaat er toch van uit dat de energievraag verdubbelt in de eerste helft van deze eeuw. Want de wereldbevolking groeit niet alleen, ze wordt ook steeds welvarender.Gigantische investeringenOm die sterke stijging van de energiebehoeften aan te kunnen, moet de energiesector gigantische investeringen doen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat 37.000 miljard USD aan investeringen nodig zijn tussen 2010 en 2035. Daarbij staat de sector ook nog eens voor de grote milieu-uitdaging om de CO2-uitstoot in belangrijke mate terug te dringen.Dat is geen sinecure, omdat de vraag naar elektriciteit nog sterker zal stijgen dan de vraag naar energie. Daarbij moet steeds meer worden ingezet op aardgas en hernieuwbare bronnen, in plaats van op steenkool bijvoorbeeld. Voor hernieuwbare energie focust Royal Dutch Shell in de eerste plaats op biobrandstoffen. Het heeft een samenwerkingsverband met het Braziliaanse Cosan, een van de grootste ethanolproducenten ter wereld.Royal Dutch Shell legt de groeiprioriteiten bij gas, diepzee en onconventionele energiebronnen, en ziet geografisch de grootste kansen in Irak, Kazachstan, Nigeria en de poolgebieden. De olie- en gasmajor zet ook steeds meer in op innovatie om oplossingen te vinden om aan de stijgende energievraag te voldoen. Daarbij zoekt het niet-traditionele partners uit andere sectoren om nieuwe wegen te bewandelen. De groep is dan ook trots dat ze over 21.500 patenten beschikt, de meeste in de energiesector. Die innovaties slaan ook op de verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van de milieu-impact. Het mag duidelijk zijn dat de energiesector blijvend voor grote uitdagingen staat om aan de groei van de vraag te voldoen.