Helaas klopt dat. Het sluit aan bij een lange rij voorbeelden waar roerende voorheffing wordt geheven bij een zogenoemde corporate action, zoals een aandelensplitsing of een fusie. De bank paste een circulaire van Febelfin uit 2012 toe, die onder meer ging over de toepassing van de roerende voorheffing bij een fusie tussen twee bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte. In die omzendbrief werd het minder strenge standpunt uit 2004 herzien op basis van de fiscale administratie en de fiscale rechtspraak. De herziening komt erop neer dat de toepassing veel vaker voorkomt, maar het blijft een ondoorzichtig gegeven, dat geval per geval wordt bekeken. Bovendien overheerst een gevoel van onrecht, aangezien de transactie op zich geen waarde creëert voor de aandeelhouder.
...