Het nettoresultaat van de Canadese uraniumproducent dook in het derde kwartaal 124 miljoen dollar in het rood. Dat was vooral toe te schrijven aan een afboeking van 111 miljoen dollar op de waarde van dochterbedrijf Nukem, een handelaar in nucleaire brandstof. Die afwaardering heeft enkel impact op de boekwaarde en niet op de kasstromen. Het aangepaste nettoverlies bleef beperkt tot 50 miljoen dollar. Het omzetcijfer lag met 486 miljoen dollar wel boven de verwachtingen.
...