Terugblik op 2019

Canada kampt, net als vele westerse landen, met een ouder wordende bevolking. De oplossing voor dat probleem zoeken de Canadezen in immigratie. De komende jaren worden daarom 1 miljoen migranten toegelaten. Maar de meerderheid zal naar het land komen via economische programma's , niet als vluchteling. De Canadese cent...

Canada kampt, net als vele westerse landen, met een ouder wordende bevolking. De oplossing voor dat probleem zoeken de Canadezen in immigratie. De komende jaren worden daarom 1 miljoen migranten toegelaten. Maar de meerderheid zal naar het land komen via economische programma's , niet als vluchteling. De Canadese centrale bank, Bank of Canada, startte haar cyclus van renteverhogingen midden 2017 toen de rente 0,5 procent bedroeg. Ondertussen is de rente in vijf stappen opgetrokken tot 1,75 procent. De bedoeling is vooral de inflatie onder controle te houden. Dat lukt aangezien de inflatie sinds vorige zomer onder 2 procent is gezakt.In tegenstelling tot in de rest van de wereld neemt de economische activiteit niet af in Canada. De economische groei lag dit jaar in de buurt van 1,7 procent op jaarbasis. In 2020 zal het wellicht even goed gaan met de economie, misschien zelfs beter. De inflatie zal wellicht in het midden van de vork van 1 tot 3 procent bewegen. Als de mondiale economische vooruitzichten niet significant verslechteren, kan de Canadese centrale bank wellicht de korte of middellange rentetarieven volgend jaar ongewijzigd laten.De Canadese dollar klom dit jaar met bijna 10 procent tot 1,46 dollar voor een euro. Daarmee staat de munt nog een heel eind van zijn toppunt uit 2015. Toen moesten de Canadezen slechts 1,30 dollar betalen voor een euro. Er is dus ruimte voor nog eens een waardestijging van 10 procent. We zien dat niet onmiddellijk gebeuren, maar een verdere gestage versteviging van de Canadese dollar behoort de komende maanden tot de mogelijkheden.