We zijn het niet gewend, maar de beursgang van bpost is nog maar net achter de rug of er staat met Cardio3 Biosciences al een andere nieuwkomer voor NYSE Euronext Brussel (ook notering in Parijs) klaar. Laten we maar meteen stellen dat deze IPO nauwelijks meer kan contrasteren met de voorgaande. Bpost was een van de grootste IPO's op de Brusselse beurs uit de geschiedenis. Hier is het de bedoeling om afgerond 20 à 30 miljoen EUR op te halen, dus een 'bescheiden' bedrag. Bpost is een 'oude', gevestigde waarde zonder groeiprofiel, maar wel een stevige dividendbetaler. Cardio3 Biosciences is een jong, klein bedrijf (opgericht in 2007) met de hoop ooit een sterke groei te zullen realiseren en zonder ambitie om dividenden uit te keren. Dat betekent meteen ook een heel ander risicoprofiel. Daar waar het beleggingsrisico bij bpost onder het marktgemiddelde ligt, is dat voor het biotechbedrijf ver boven het marktgemiddelde. Cardio3 Biosciences heeft namelijk wel een klinische fase III-studie lopen, maar dat is ook ...

We zijn het niet gewend, maar de beursgang van bpost is nog maar net achter de rug of er staat met Cardio3 Biosciences al een andere nieuwkomer voor NYSE Euronext Brussel (ook notering in Parijs) klaar. Laten we maar meteen stellen dat deze IPO nauwelijks meer kan contrasteren met de voorgaande. Bpost was een van de grootste IPO's op de Brusselse beurs uit de geschiedenis. Hier is het de bedoeling om afgerond 20 à 30 miljoen EUR op te halen, dus een 'bescheiden' bedrag. Bpost is een 'oude', gevestigde waarde zonder groeiprofiel, maar wel een stevige dividendbetaler. Cardio3 Biosciences is een jong, klein bedrijf (opgericht in 2007) met de hoop ooit een sterke groei te zullen realiseren en zonder ambitie om dividenden uit te keren. Dat betekent meteen ook een heel ander risicoprofiel. Daar waar het beleggingsrisico bij bpost onder het marktgemiddelde ligt, is dat voor het biotechbedrijf ver boven het marktgemiddelde. Cardio3 Biosciences heeft namelijk wel een klinische fase III-studie lopen, maar dat is ook de enige klinische studie in de pijplijn. Alles hangt de eerstvolgende jaren zodoende af van 1 potentieel geneesmiddel, C-Cure, een celtherapie (vergelijkbaar met Tigenix) voor de behandeling van chronisch hartfalen. In het voordeel spreekt de koppositie -geen andere celtherapie voor hartfalen heeft al fase III gehaald-, in het nadeel spreekt dat de resultaten van de studie pas over 2,5 jaar (eind 2015) worden verwacht, met een tussentijdse evaluatie na 1,5 jaar (eind 2014). Het is bovendien niet zeker dat het opgehaalde geld zal volstaan om de hele fase III-studie te financieren. U kan in principe intekenen tot en met 3 juli, al is vervroegde afsluiting mogelijk vanaf vandaag (vrijdag 28 juni). De prijsvork is vrij ruim, met 16,65 EUR tot 19 EUR. Een minpunt is dat geen enkele Belgische grootbank of bekend beurshuis mee bij de plaatsende instellingen zit. De leiding is in handen van het Nederlandse beurshuis Kempen&Co. Daarnaast is de ruime prijsvork ook een minpunt. Positief is dat geen bestaande aandelen naar de beurs worden gebracht. Integendeel, met de Waalse investeringsmaatschappij SRIW is er zelfs een bestaande aandeelhouder (7,65% van de aandelen) die zich engageert om 4,45 miljoen EUR aandelen bij te kopen. De Vlaamse tegenhanger, Participatiemaatschappij Vlaanderen, heeft ook al aangegeven voor 9,5 miljoen EUR te willen intekenen. Dus de helft tot 2/3 van het beoogde bedrag (afhankelijk van de IPO-koers) is reeds toegezegd, wat de kans op mislukking serieus beperkt. De eerste dag van de beursnotering wordt in principe 5 juli. Het hoge risicoprofiel (slechts 1 potentieel middel in klinische fase) en de lange wachttijd (1,5 en eigenlijk zelfs 2,5 jaar) voor duidelijkheid maken Cardio3 Biosciences vandaag geen spek voor de bek van de goede huisvader/belegger. Niet intekenen is dus het advies voor het gros van de beleggers. Enkel wie een zeer ruime portefeuille heeft, de nodige ervaring met beleggingen in de biotechsector (stressbestendig, met andere woorden), mag hier een zeer beperkt bedrag investeren. Dat zijn dus de uitzonderingen, niet de regel. Op dit moment eerder een belegging voor institutionele investeerders.Is het verstandig om vandaag Nyrstar-aandelen te kopen, gezien de enorme druk op de grondstoffenmarkten?Twee jaar geleden werd enorm veel van het aandeel Nyrstar (3,52 EUR; NYSE Euronext Brussel) verwacht. Een aantrekkelijke belegging met een winstverwachting van afgerond 1 EUR per aandeel voor 2012 en zelfs 2 EUR per aandeel voor dit jaar. Maar het draaide en draait helemaal anders uit. Want de verwachting vandaag is dat niet alleen het resultaat van vorig jaar, maar ook dat van dit jaar met rode inkt zal worden geschreven. De analistenconsensus gaat nu uit van een verlies van 0,2 EUR per aandeel en de tendens is eerder neerwaarts. Uiteraard in hoofdzaak het gevolg van gedaalde prijzen voor basis- en edelmetalen. Nyrstar is immers de voorbije jaren uitgebouwd tot een multimetalen-mijnbouwbedrijf, gebaseerd op het uitgangspunt dat dubbel zoveel kan worden verdiend met de productie van een ton zinkconcentraat uit eigen mijnen als met het smelten. Anderzijds was het goede nieuws van de jongste maanden de overeenkomst met Glencore. Dat akkoord houdt in dat Nyrstar stopt met de verkoop aan Glencore van 'commodityzink', geproduceerd in de smelterijen binnen de Europese Unie (EU, daaronder Balen/Overpelt). Glencore betaalt daarvoor een beëindigingsvergoeding van 44,9 miljoen EUR voor het EU-gedeelte. Maar in feite betalen ze niks, want die 44,9 miljoen EUR gebruikt Nyrstar precies om de 13,2 miljoen eigen aandelen in handen van Glencore (7,8% van het totaal) over te nemen. Dat komt overeen met een verkoopprijs van 'slechts' 3,39 EUR per aandeel. Goedkoop ingekocht enerzijds en anderzijds een 'overhang' van een flink pakket aandelen boven de markt is vermeden. Nyrstar is vandaag op de eerste plaats een trading opportuniteit vanaf het huidige bodemniveau. Mikken op (minstens) een tussentijdse heropleving in de komende weken/maanden, zo moet u het advies 'koopwaardig' (rating 1C) vandaag interpreteren.