De koers van CFE (53,7 EUR; NYSE Euronext Brussel) ontplofte, nadat de Antwerpse holding Ackermans & Van Haaren (AvH) een overnamebod op CFE tegen 45 EUR per aandeel had aangekondigd. AvH bereikte een akkoord met Vinci, met 46,84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van CFE, om het belang van 50% dat AvH in DEME aanhoudt, in te brengen in CFE. De andere 50% van DEME, een wereldspeler in baggerwerken, is al in handen van CFE en was vorig jaar goed voor 85% van de bedrijfswinst (ebit). De inbreng door AvH zal worden betaald via de uitgifte van 12,2 miljoen nieuwe CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel. Daardoor zal het aantal uitstaande CFE-aandelen verhogen van 13,1 miljoen naar 25,3 miljoen.
...

De koers van CFE (53,7 EUR; NYSE Euronext Brussel) ontplofte, nadat de Antwerpse holding Ackermans & Van Haaren (AvH) een overnamebod op CFE tegen 45 EUR per aandeel had aangekondigd. AvH bereikte een akkoord met Vinci, met 46,84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van CFE, om het belang van 50% dat AvH in DEME aanhoudt, in te brengen in CFE. De andere 50% van DEME, een wereldspeler in baggerwerken, is al in handen van CFE en was vorig jaar goed voor 85% van de bedrijfswinst (ebit). De inbreng door AvH zal worden betaald via de uitgifte van 12,2 miljoen nieuwe CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel. Daardoor zal het aantal uitstaande CFE-aandelen verhogen van 13,1 miljoen naar 25,3 miljoen. Na de kapitaalverhoging zal Vinci in een tweede stap de helft van zijn CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel verkopen aan AvH. Daardoor heeft Vinci nog 12,1% van het nieuwe CFE, terwijl AvH 60,4% van de aandelen van CFE in bezit heeft. Dat laatste verplicht AvH om in een derde stap een openbaar bod tegen 45 EUR per aandeel uit te brengen op de 27,5% publiek uitstaande CFE-aandelen. De hele operatie zal wellicht afgerond worden in het eerste kwartaal van 2014. De deal waardeert DEME op 1,1 miljard EUR, maar de cyclische bouwactiviteiten van CFE (vrijwel) op nul. Het is logisch dat de markt dat opportunistische bod als te laag bestempelde en de koers royaal boven de 45 EUR per aandeel uitstuurde.AvH maakte handig gebruik van het feit dat baggeractiviteiten niet tot de kernactiviteit van Vinci behoren (meer info over Vinci in IB 24B). Ook voor CFE is 100% eigenaar worden van groeipool DEME een gedroomd scenario, al is er natuurlijk een prijs voor betaald, met een bijna verdubbeling van het aantal uitstaande aandelen. De deal zal de tanende marges in elk geval positief beïnvloeden en CFE minder kwetsbaar maken voor de schommelingen in de bouwactiviteiten. Na de verdiende, sterke stijging zouden we de koers niet achternahollen. We bevestigen het advies 'houden' (rating 3C).De Australian Agricultural Company voert een kapitaalverhoging door met intekenrecht voor bestaande aandeelhouders. Raden jullie aan om in te schrijven?Australian Agricultural Company (AAco; 1,08 AUD, ticker AAC op de beurs van Sydney en OTC in New York) is de grootste speler in rundvlees van Australië. Het bedrijf beheert in het noordoosten 6,8 miljoen hectare met een veestapel van 650.000 runderen. Gezien de geografische ligging is het bedrijf goed geplaatst om van de stijgende vleesconsumptie in Azië te profiteren. Toch heeft AAco het moeilijk om structureel winstgevend te zijn. De Australische rundvleesprijs, uitgedrukt via de Eastern Young Cattle Indicator, is sinds 2009 per saldo niet gestegen en noteert nu 3,2 AUD per kilogram. Die evolutie staat in contrast met de evolutie van de rundvleesprijs op de Chicago Mercantile Exchange, met een prijsstijging sinds de bodem in 2009 van 0,8 USD per pound (lb; ongeveer 450 gram) naar 1,26 USD per pound. De Australische prijs bewoog zich tot midden 2011 in dezelfde lijn. Toen besliste de Australische overheid, vanwege dierenmishandeling, tot een vleesuitvoerverbod naar Indonesië, het land waar 60% van de Australische vleesuitvoer naartoe gaat. Het gevolg was een significante stijging van het aanbod op de lokale markt en een daling van 4,2 naar 3,2 AUD per kilogram rundvlees. Regelmatig leiden extreme klimatologische omstandigheden ook nog tot extra kosten. Per saldo heeft AAco sinds 2010 geen winst gemaakt. Het bedrijf wil nu werk maken van een verticale integratie door zelf ook vlees te verwerken en bouwt daarvoor een groot slachthuis nabij de haven van Darwin, in het noordoosten van Australië. Op die manier wil AAco de transportkosten drukken en vooral via export meer blootstelling aan de stabielere, hogere internationale vleesprijzen. Samen met de hoge schuldpositie (ruim 400 miljoen AUD) noopt die investering van 90 miljoen AUD AAco tot een kapitaalverhoging van 219 miljoen AUD en de uitgifte van een converteerbare obligatielening voor 80 miljoen AUD. Per tien bestaande aandelen komen er zeven bij, tegen 1 AUD per aandeel.We moeten al tot in 2003 teruggaan om een koers van 1 AUD per AAco-aandeel op de koerstabellen terug te vinden. AAco maakt volgens ons wel de juiste strategische bijsturing richting vleesverwerking. Een deel van de uitgifte en de volledige obligatielening is al onderschreven door de grootste aandeelhouder, AA Trust.Gezien de verwatering van het aandeel raden we aan om in te schrijven op de kapitaalverhoging, op voorwaarde dat de positie in uw portefeuille beperkt blijft. We behouden het advies koopwaardig op lange termijn (rating 1C).