Vele maanden hebben we moeten schrijven dat de sterke euro de export van de Europese bedrijven afremde. Dat de Europese Centrale Bank (ECB) een meer terughoudende monetaire politiek voerde dan de andere belangrijke centrale banken in de wereld, maakte de Europese eenheidsmunt artificieel sterk.
...

Vele maanden hebben we moeten schrijven dat de sterke euro de export van de Europese bedrijven afremde. Dat de Europese Centrale Bank (ECB) een meer terughoudende monetaire politiek voerde dan de andere belangrijke centrale banken in de wereld, maakte de Europese eenheidsmunt artificieel sterk. Tegenwoordig haalt de Europese eenheidsmunt gelukkig de koppen in de financiële pers vanwege de dalende evolutie. Terwijl die in het voorjaar nog dicht bij 1,40 USD voor 1 EUR stond, is de EUR in ijltempo richting 1,30 USD gezakt. Een sterke euro vergroot de kans op twee gevaren. Vooreerst is er het risico van een nieuwe recessie in de eurozone. Terwijl begin dit jaar nog de hoop leefde dat de Europese economieën uit het dal zouden kruipen en het licht aan het einde van de tunnel hadden bereikt, moeten we aan het begin van de herfst toch weer vaststellen dat het een valse start was en dat de groei weer is stilgevallen. Italië, de derde economie uit de eurozone, sukkelde alweer in een recessie. Daarnaast is er het gevaar van deflatie. De ECB diende doorgaans tegen inflatie te strijden (inflatiedoelstelling van 2%), maar ziet nu de inflatie in de eurozone steeds meer richting het nulpunt evolueren. Een aantal Zuid-Europese landen, zoals Spanje en Portugal, worden al enkele maanden geconfronteerd met een dalend gemiddeld prijspeil. Europese exporteursFed-voorzitster Janet Yellen wil duidelijk alle opties openhouden. Eens zal ze echter de rente weer moeten verhogen, maar ze wil het ook nadrukkelijk niet te vroeg doen. Ze wijst er nu ook op dat niet alleen de werkloosheid moet dalen, maar dat ook de lonen opnieuw moeten stijgen. De verwachtingen van de markt liggen tussen begin 2015 en begin van de herfst. Daarop zit dus nog speling. ECB-voorzitter Mario Draghi vraagt politieke steun en actie, maar het is ook niet uit te sluiten dat de ECB de kaart van de kwantitatieve versoepeling zal trekken, mocht de dreiging van recessie en deflatie verder toenemen.Een gevoelige muntverzwakking is altijd het begin en een deel van de oplossing. Het geeft zuurstof aan de Europese exportbedrijven, want het verbetert hun concurrentiepositie. Daar liggen dus ook kansen voor beleggers. Recente aankopen, zoals Barco, hebben duidelijk baat bij het verzwakken van de euro. Daarmee mag dus ook bij uw aankoopbeslissingen vandaag rekening houden.