Terugblik op 2017

De economie van Australië groeit al 25 jaar onafgebroken. Sinds 1992 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei bijna 3 procent. Australië dankt die schitterende prestatie onder meer aan zijn onmetelijke voorraad grondstoffen, zoals steenkool, ijzererts en uranium. Vooral China is een grote afnemer. Australië is ook een belangrijke exporteur van landbouwproducten. Er is een sterke binnenlandse consumptie. De gezinnen hebben weinig schulden en de financiële sector is erg stabiel.
...

De economie van Australië groeit al 25 jaar onafgebroken. Sinds 1992 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei bijna 3 procent. Australië dankt die schitterende prestatie onder meer aan zijn onmetelijke voorraad grondstoffen, zoals steenkool, ijzererts en uranium. Vooral China is een grote afnemer. Australië is ook een belangrijke exporteur van landbouwproducten. Er is een sterke binnenlandse consumptie. De gezinnen hebben weinig schulden en de financiële sector is erg stabiel.De Reserve Bank of Australia (RBA) houdt de basisrente al sinds augustus 2016 op het historisch lage niveau van 1,50 procent. Ze worstelt met een tweestrijd. Enerzijds raakt de vastgoedmarkt verhit. Er is een toenemende trend om leningen af te sluiten, waarbij de lener enkele jaren alleen rente en geen kapitaal betaalt. De RBA zou dat kunnen tegengaan door een rentestijging. Maar anderzijds is de lage rente ook gewenst. De economie wil af van de grote afhankelijkheid van de mijnbouw en zich richten meer naar diensten. Maar daar stokt de groei. Een nieuwe rentedaling zou zelfs welkom zijn.Australië heeft een heel stevig financieel systeem. De overheidsschuld is zeer laag en bedraagt minder dan de helft van het bruto binnenlands product. Het land kan daardoor lenen met een AAA-status, waardoor de rente beperkt is. De grondstoffenprijzen zullen volgend jaar wellicht op een hoog niveau standhouden. Dat zal de Australische export ten goede komen, zolang de Chinese economie sterk blijft groeien. De RBA gaat ervan uit dat de groei in 2018 weer zal aantrekken, misschien zelfs tot boven het niveau van de vorige jaren (3%). Er heerst dus optimisme.Als de rente in de Verenigde Staten in 2018 nog wat toeneemt, zal de Australische dollar een deel van zijn rentevoordeel verliezen. Dat kan wegen op de munt. Maar zelfs als dat gebeurt, levert een obligatie in die munt nog altijd ongeveer 2 procent meer op dan een soortgelijke lening in Amerikaanse dollar.In het algemeen blijven we positief tegenover de Australische dollar. Er zijn sterke signalen vanuit de arbeidsmarkt, de bloeiende mijnbouwsector en de industriële activiteit. De inflatie blijft iets onder het niveau van 2 procent dat de RBA verkiest. De Australische dollar heeft de appelflauwte van enkele maanden geleden verteerd. De meeste valutadeskundigen verwachten daarom in 2018 weinig verandering in de koers van de Australische dollar ten opzichte van de euro.