Terugblik op 2017

De economie van Australië groeit al 25 jaar onafgebroken. Sinds 1992 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei bijna 3 procent. Australië dankt die schitterende prestatie onder meer aan zijn onmetelijke voorraad grondstoffen, zoals steenkool, ijzererts en uranium. Vooral China is een grote afnemer. Australië is ook een belangrijke exporteur van landbouwproducten. Er is een sterke binnenlandse consumptie. De gezinnen hebben weinig schulden en de financiële sector is erg stabiel.
...